Så kan vi hjälpa dig

Vi gör neuropsykologiska utredningar av dig som är vuxen med misstänkt eller konstaterad förvärvad skada eller sjukdom i hjärnan eller i nervsystemet. Syftet med undersökningen är att beskriva hjärnans kognitiva och emotionella funktioner, det vill säga undersöka hur hjärnan arbetar. En sådan undersökning kan till exempel hjälpa läkaren att ställa diagnos eller ligga till grund för olika rehabiliteringsinsatser.

Till exempel efter:

 • stroke
 • traumatisk hjärnskada
 • olika infektioner och inflammationer i hjärnan eller hjärnhinnorna, som TBE
 • neurologiska sjukdomar, som MS
 • olika demenssjukdomar.

En neuropsykolog eller en psykolog med specialkunskaper i neuropsykologi utför undersökningen.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss. Vi kontaktar dig för tidsbokning när vi har fått din remiss.

 

På grund av Covid-19 pandemin ber vi er uppmärksamma följande: 

 • Kom så nära utsatt tid som möjligt för att undvika trängsel i väntrum. Kom ihåg att anmäla dig i vår reception! 

 • Du skall inte komma på besök om du känner dig det minsta sjuk. Du kan med kort varsel avboka ditt besök utan kostnad. Ring då telefonnummer 538618 (receptionen) mellan klockan 8 - 9 måndag - fredag eller klockan 13 - 14 måndag - torsdag. 

 • Om du varit i länder utanför Finland och det vid hemkomst rekommenderas 14 dagars karantän, så gäller detta även innan besök hos oss. 

 • Undvik att ha fler än en följeslagare med dig. Om följeslagare inte behövs med vid besöket så ser vi gärna att följeslagaren väntar utomhus eller håller sig i väntrummet. 

 •  Barnpatienter kan givetvis ha en förälder/medföljare med sig. Syskon skall inte följa med. 

 • Huvudingången är bemannad med personal som frågar efter ditt ärende, då räcker det med att du säger till vilken verksamhet du skall. 

 • Entrédörren till C-byggnaden är öppen vardagar 8 - 16, övriga ytterdörrar är låsta och obemannade. 

KOM IHÅG ATT SPRITA HÄNDER NÄR DU KOMMET TILL OCH NÄR DU LÄMNAR BYGGNADEN!