Så kan vi hjälpa dig

Vi gör neuropsykologiska utredningar av dig som är vuxen med misstänkt eller konstaterad förvärvad skada eller sjukdom i hjärnan eller i nervsystemet. Syftet med undersökningen är att beskriva hjärnans kognitiva och emotionella funktioner, det vill säga undersöka hur hjärnan arbetar. En sådan undersökning kan till exempel hjälpa läkaren att ställa diagnos eller ligga till grund för olika rehabiliteringsinsatser.

Till exempel efter:

  • stroke
  • traumatisk hjärnskada
  • olika infektioner och inflammationer i hjärnan eller hjärnhinnorna, som TBE
  • neurologiska sjukdomar, som MS
  • olika demenssjukdomar.

En neuropsykolog eller en psykolog med specialkunskaper i neuropsykologi utför undersökningen.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss. Vi kontaktar dig för tidsbokning när vi har fått din remiss.