Vi erbjuder telefonbesök under undantagstillståndet

Under coronapandemin erbjuder vi främst distansvård, men om du har ett besök på mottagningen inbokat och du känner dig det minsta sjuk behöver du avboka besöket eller begära att få besöket ändrat till distansvårdsbesök. Detta sker kostnadsfritt på tel.nr 535100 kl.9-12 vardagar. (Avbokning kan även ske via ÅHS växel kl.8-16.)

Distansvårdsformer vi använder är telefonbesök och videosamtal. Du får mera information om detta av din vårdkontakt.  

Om du varit i länder (bl.a. Sverige) där det efter hemkomsten till Finland rekommenderas 14 dagars karantän ber vi dig kontakta mottagningen innan besöket.

Kom ihåg att tvätta eller sprita dina händer när du kommer till mottagningen samt när du går hem. Tack!

 

Om du vill prata med någon kan du ringa kristelefonen

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen.

Telefon 09 2525 0112 (svenska)

Telefon 09 2525 0111 (finska)

Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)

Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder professionellt stöd och psykiatrisk rehabilitering för dig med psykiska funktionsnedsättningar. Målet är att du ska öka din funktionsförmåga och känna dig framgångsrik och nöjd i dina valda roller och miljöer.

I verksamheten ingår även:

  • nätverks- och samarbetsmöten
  • behandling och behandlingsuppföljning
  • gruppverksamhet
  • intensiv öppenvård
  • ergo- och socioterapi, både individuellt och i grupp (se menyn för länk till mer information)
  • samarbete med intresseföreningen Reseda och Fountain House-föreningen och ungdomshuset BOOST.

Verksamheten äger rum i våra utrymmen på psykiatriska rehabiliteringsmottagningen, i ditt hem eller ute i samhället. 

Behöver jag en remiss?

Till oss kommer du med remiss från övriga instanser inom psykiatrin.

Bra att veta inför ditt första besök

Du blir erbjuden att komma till oss på ett första besök för att berätta om din situation och dina önskemål. Vid besöket går vi igenom remissen och informerar om mottagningen, vårt arbetssätt och våra värderingar, som handlar om:

  • delaktighet
  • egna val
  • respekt
  • utvecklingspotential.

Du blir också erbjuden en eller flera kontaktpersoner.

Rehabiliteringen sker sedan i den miljö som du och din kontaktperson har valt. Miljöerna varierar och kan till exempel vara på din arbetsplats, i skolan, på biblioteket, i ditt hem eller utomhus.

Vi som jobbar här

I den dagliga personalen ingår mentalvårdare, närvårdare, sjukskötare, sjukhusbiträde, ergoterapeuter, socioterapeut, avdelningsskötare och socialkurator. 

En dag i veckan har vi läkare och psykolog hos oss.

Varje vecka har vi även team/rond då vårdpersonal, psykolog, socialkurator och psykiater tar upp olika frågeställningar. 

Du är välkommen till Träffpunkten

När du är patient vid mottagningen kan du fritt komma till vår öppethus-verksamhet Träffpunkten. Här kan du bara vara, läsa tidningar eller använda vår dator.

Till Träffpunkten hör också ett kök där du kan koka kaffe eller värma mat i mikro.

Länkar till mer information

Fountain House Pelaren – ett klubbhus för personer som har eller har haft psykisk ohälsa

Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda

Ungdomshuset BOOST

Psykporten.fi – egenvårdsprogram, guider och symtomnavigatorer