Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mindfullness

Obs! All gruppverksamhet håller stängt tillsvidare på grund av covid-19.

Tid: Onsdagar klockan 9.30-11.00 med start 5.2 (totalt 8 tillfällen)
Plats: Psykiatriska kliniken på PRM våning 2 Grupprummet
Gruppledare: Sara och Rita

Grunden till medveten närvaro

Syftet med Mindfulnessgruppen är att bekanta sig med grunderna inom mindfulness – medveten närvaro – för att göra dig mer medveten om det du upplever här och nu. Det kan hjälpa dig att hitta nya förhållningssätt till tankar och känslor.

Varje grupptillfälle kommer att innehålla:

  • en informationsstund
  • mindfulnessövningar
  • repetition
  • reflektion i grupp.

Deltagarna i gruppen kommer att få övningar och olika uppgifter med sig hem. Vi rekommenderar därför att man avsätter tid dagligen för att göra de olika övningarna.

Anmälan

Gruppen är en sluten grupp vilket kräver anmälan. För att delta i gruppen behövs en pågående kontakt inom psykiatriska kliniken.

Anmälan kan göras via din kontaktperson inom psykiatriska kliniken. Vid frågor om mindfulnessgruppen kan man ringa Rita Nordberg eller Sara Wallén via växeln på telefon 018-5355.

Vi kontaktar de anmälda före gruppens start.

Publicerad 20.1.2020
Uppdaterad 25.3.2020