Så kan vi hjälpa dig

Vi behandlar vuxna med:

  • lätta depressioner
  • lätt ångestproblematik
  • stress- och utmattningsproblematik
  • sömnsvårigheter och livskriser.

Vid svårare problematik hänvisar patienter till vuxenpsykiatriska mottagningen. 

Vi erbjuder stödsamtal och krissamtal. Vi arbetar både individuellt och i grupp.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med en remiss från hälsocentralen eller någon av hälso- och sjukvårdsmottagningarna på Åland.

Bra att veta inför ditt besök

Besöken är kostnadsfria och sker dagtid vid hälsocentralen i Mariehamn.

Uteblivet besök faktureras.