Vi erbjuder ett hembesök i förebyggande syfte till personer som fyller 75 år. Undantaget är Mariehamn där målgruppen är 77-åringar.

Vid hembesöket samtalar vi om hälsa, livskvalitet och vardagsliv. Vi ger råd och stöd i frågor som bland annat gäller kost, motion, hjälpmedel och trygghet i bostaden.

Målsättningen är att:

  • kartlägga behovet av insatser och utreda dolda vårdbehov  
  • skapa större möjligheter för de äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt
  • ge kunskap om vård, omsorg och sprida kunskap om hur man förebygger ohälsa i syfte att behålla så hög livskvalitet som möjligt
  • informera om olika stödmöjligheter och informera om social serviceformer och rättigheter tillsammans med respektive kommuns representant
  • stödja äldre till att vara fortsatt aktiva och informera om frivilliga organisationer.

Bra att veta inför hembesöket

Vi informerar alltid om syftet med hembesöket per brev innan vi tar kontakt per telefon för att boka in besöket.

Hembesöket tar cirka 1,5-2,5 timmar och är kostnadsfritt. Hembesöket är en förmån som givetvis är frivillig.

Verksamheten sker i alla kommuner. ÅHS gör hembesöken i samarbete med kommunens sociala sektor.

Personer som bor på institution erbjuds inte hälsofrämjande hembesök.

Vi som jobbar här

En av våra ergoterapeuter ansvarar för verksamheten och utför också hembesöken, vanligen tillsammans med en person från kommunens sociala sektor.