Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Psykologen vid barnrådgivningen

Psykologen på barnrådgivningen är tjänstledig 15.2-31.7.2020
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén. Följ skyltarna till tredje våningen.
Psykologen jobbar för alla barnrådgivningar på Åland.

Vid akuta ärenden kan du ringa psykiatrins jourtelefon 018- 535 100 dygnet runt.

Så kan vi hjälpa dig

Barnrådgivningens psykolog tar emot barn under skolåldern (0 till 6 år) och deras familjer för att stöda barnets utveckling och stärka föräldrarnas kraftresurser.

Det är dags att kontakta psykologen när du och barnets omgivning känner oro över barnet och behöver:

  • större förståelse för barnets styrkor och svårigheter
  • en gemensam planering av stödåtgärder för att på bästa sätt stärka och stöda barnets utveckling.

Stödgrupper för föräldrar

Kontakta Folkhälsans familjerådgivning på Åland:

  • när du har behov av stöd i föräldraskap eller uppfostran
  • vid svårigheter i relationen mellan förälder och barn
  • vid svårigheter och kriser i familjelivet.

Om du är osäker i din föräldraroll eller har frågeställningar kring ditt eget orkande och psykiska hälsa hänvisar vi till psykologmottagningen för vuxna.

Kontakta psykologmottagningen vid ÅHS

COPE föräldrastödsgrupper

ÅHS kör kontinuerligt COPE föräldrastödsgrupper i samarbete med Folkhälsan på Åland.

Kontakta Folkhälsan för info om starttider av föräldragrupper

Behöver jag en remiss?

I första hand får du tid till psykologen efter en hälsokontroll eller tidsbokning via hälsovårdaren vid din barnrådgivning. Remiss från läkare eller en hänvisning från barnets specialbarnträdgårdslärare med specifika frågeställningar kan också vara början till en kontakt med psykologen.

Vid frågor kan du som är förälder själv kontakta psykologen under telefontiderna. Övriga tider kan du lämna ringbud via telefon eller skicka e-post.

Bra att veta inför ditt första besök

Vi börjar med ett samtal för att kartlägga barnets och familjens situation. Sen gör vi tillsammans upp en plan på hur vi ska arbeta vidare.

Psykologen på barnrådgivningen arbetar kortvarigt och målinriktat under ca 1-5 besök med:

  1. Föräldrakonsultationer och vägledande samtal när barnet har svårigheter hemma, i dagvården eller i kontakten med andra barn.
     
  2. Utredning av barnets utveckling när barnets beteende och/eller utveckling skapar oro i jämförelse med jämnåriga.

Tillsammans med föräldrarna samarbetar psykologen ofta med barnrådgivning, dagvård, specialbarnträdgårdslärare och eventuella terapeuter (som talterapi eller ergoterapi) för att planera stödinsatser och stöda barnet i vardagen.

Om det finns stödbehov på längre sikt hjälper vi familjen att få hjälp med ytterligare stöd eller fortsatta utredningar.

Besöken är kostnadsfria och psykologen har tystnadsplikt. När ett barn far illa har dock psykologen lagstadgad skyldighet att anmäla detta till de sociala myndigheterna.

Publicerad 24.10.2019
Uppdaterad 26.2.2020