Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kvinna som snyter sig

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom?

Om du har rest utanför Finland ska du vara i karantän i 14 dagar. Om du rest och utvecklar luftvägssymtom (till exempel feber, hosta, andnöd) gör så här:

Vid milda symtom

När du i vanliga fall inte skulle söka vård:

 • ring coronatelefonen för bedömning, 018-535 313.
 • stanna hemma tills du varit symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).
 • kom överens med din arbetsgivare om distansarbete är möjligt.
 • annars sjukledighet på egen anmälan.
 • provtagning för covid-19, se sidan Provtagning av covid-19

Vid måttliga symtom

Där du vanligen hade uppsökt hälsocentralen för att få ett sjukintyg:

 • ring coronatelefonen för bedömning, 018-535 313.
 • stanna hemma tills du varit symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).
 • provtagning för covid-19, se sidan Provtagning av covid-19

Vid allvarliga symtom

När du har till exempel hög feber och andnöd:

 • ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, telefon 018-535 001
 • vid akut behov av hjälp, ring 112.

Coronatelefonen

 • telefon 018-535 313
 • öppen vardagar klockan 8-16, helger klockan 9-16
 • är det upptaget kan du även ringa sjukvårdsupplysningen, telefon 018-538 500.

Landskapsregeringens informationstelefon

Om du har frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade kan du ringa landskapsregeringens informationstelefon 018-25 572 eller 018-25 573.

Läs mer om symtom och riskgrupper

Provtagning av covid-19 vid ÅHS

Publicerad 14.3.2020
Uppdaterad 14.5.2020