Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kvinna som snyter sig

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom?

Alla med förkylningssymtom ska ringa coronatelefonen

Om du utvecklar luftvägssymtom (till exempel feber, hosta, andnöd) gör så här:

  • ring coronatelefonen för bedömning, 018-535 313.
  • kom överens med din arbetsgivare om distansarbete är möjligt.
  • annars sjukledighet på egen anmälan.
  • provtagning för covid-19, se sidan Provtagning av covid-19.

Vuxna med negativt provresultat

Om du varit förkyld, blivit testat för covid-19 och fått ett negativt provresultat kan du återgå till arbetet när symtomen har minskat betydligt. Om du haft feber ska du ha varit feberfri minst två dagar.

Om du får symtom på nytt eller symtomen är långvariga ska du ringa coronatelefonen, det kan bli aktuellt med en ny provtagning.

Barn med symtom

Barn med infektionssymtom (snuva, halsont etc.) ska alltid stanna hemma från dagvård och skola. Om barnet uppvisar covid-19-symtom ska det coronatestas. Det finns vissa undantag för provtagning, läs mer på sidan Provtagning av covid-19.

Vid allvarliga symtom

När du har till exempel hög feber och andnöd:

  • ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, telefon 018-535 001
  • vid akut behov av hjälp, ring 112.

Coronatelefonen

  • telefon 018-535 313
  • öppen vardagar klockan 8-16, helger klockan 9-15
  • är det upptaget kan du även ringa sjukvårdsupplysningen, telefon 018-538 500.

Landskapsregeringens informationstelefon

Om du har frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade kan du ringa landskapsregeringens informationstelefon 018-25 572 eller 018-25 573.

Läs mer om symtom och riskgrupper

Provtagning av covid-19 vid ÅHS

Publicerad 14.3.2020
Uppdaterad 26.8.2020