Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kvinna som snyter sig

Vem ska söka vård vid förkylningssymptom?

Om du har rest utanför Åland ska du vara i karantän i 14 dagar. Om du rest och utvecklar luftvägssymptom (till exempel feber, hosta, andnöd) gör så här:

Vid milda symtom

när du i vanliga fall inte skulle söka vård:

 • Stanna hemma tills du varit symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).
 • Kom överens med din arbetsgivare om distansarbete är möjligt.
 • Annars sjukledighet på egen anmälan.
 • Sök inte vård.
 • Provtagning är inte aktuell oavsett resehistoria.

Vid måttliga symtom

där du vanligen hade uppsökt hälsocentralen för att få ett sjukintyg:

 • Stanna hemma tills du varit symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).
 • Ring vid behov till coronatelefonen 018-535 313 för bedömning.
 • Provtagning för covid-19 görs vanligen inte.

Vid allvarliga symtom

när du har till exempel hög feber och andnöd:

 • Ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, tfn 018-5355.

Coronatelefonen

 • tfn 018-535 313
 • öppen vardagar kl. 8-16, helger kl. 9-16
 • är det upptaget kan du även ringa sjukvårdsupplysningen, tfn 018-538 500.

Landskapsregeringens informationstelefon

Om du har frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade kan du ringa landskapsregeringens informationstelefon 018-25 572 eller 018-25 573.

 

Publicerad 14.3.2020
Uppdaterad 24.3.2020