Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Covid-19-text och virus

Symtom och riskgrupper

Symtom på covid-19

Om du smittats av coronaviruset bryter sjukdomen covid-19 uppskattningsvis ut efter en till 14 dagar men i medeltal efter fyra till fem dagar. De här symtomen kan du få:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet.

Du kan dessutom få huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Om du har pollenallergi sedan tidigare och symtomen går över med vanlig allergibehandling behövs ingen covid-19 provtagning.

Riskgrupper för covid-19

Sjukdomar som försämrar hjärt- och lungfunktion eller försämrar immunförsvaret kan öka risken för en allvarlig coronainfektion, särskilt hos de äldre, till exempel:

 • svår hjärtsjukdom
 • svår lungsjukdom
 • diabetes med organskador
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • sjukdom som försämrar immunförsvaret, till exempel leukemi eller lymfom för vilka en aktiv cellgiftsbehandling pågår (inte underhållsbehandling)
 • medicin som betydligt försvagar immunförsvaret (till exempel höga doser av kortisonbehandling)
 • sjuklig fetma (BMI > 40)
 • daglig rökning.

Vem ska söka vård vid förkylningsymtom?

Provtagning av covid-19 vid ÅHS

Publicerad 9.4.2020
Uppdaterad 3.7.2020