Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Akutens entré

Ring före du åker till akuten

Akutens dörr är låst. Ring 018-535 001 före du åker till akuten - vårdpersonal ger dig närmare instruktioner.

Det är besöksförbud till akuten, endast minderåriga och personer i behov av assistans får ha följeslagare.

Patienter på väg till sjukhuset tas emot av vårdpersonal i ett uppvärmt tält utanför akuten från och med måndag 30.3 - detta för att minska smittspridningen. Därifrån lotsas patienterna vidare.

Vid brådskande ärenden, som till exempel andnöd, ring 112. 

Publicerad 28.3.2020
Uppdaterad 28.3.2020