Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Man som sitter vid sin resväska på en flygplats.

Riktlinjer vid inresa till Åland under coronapandemin

Du som anländer till Åland från ett land som fortfarande omfattas av gränskontroll ska under 10 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla dig i karantän. I alla situationer bör du följa riktlinjerna om två meters avstånd och god handhygien.

Direktiv för vård och kontakt med hälso- och sjukvården

Om du vid eller efter inresan har symtom på luftvägsinfektion (även vid lätta symtom) ska du genast kontakta hälso- och sjukvården (ring ALLTID före besök).

De här symtomen kan du få:

  • förhöjd kroppstemperatur eller feber
  • hosta, snuva
  • andnöd
  • ont i halsen
  • förlust av luktsinnet.

Du kan dessutom få huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Om du utvecklar symtom (symtomdebut inom 14 dagar efter ankomst) när du befinner dig på Åland följ dessa direktiv:

Mera information

Publicerad 14.5.2020
Uppdaterad 20.10.2020