Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hand som håller i inhalator

Råd till dig med lungsjukdom, sömnapné eller allergi under covid-19-pandemin

Lungsjukdom eller allergi

De flesta personer med kronisk lungsjukdom eller allergi löper inte större risk än andra att smittas av coronavirus och de flesta som smittas får endast lindriga besvär. Däremot har de med kronisk nedsatt lungfunktion ökad risk för komplikationer i samband med infektionen och tillhör därför riskgrupperna.

Det är därför viktigt att alla med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom fortsätter att ta sina mediciner som vanligt. En frisk slemhinna är mer motståndskraftig mot infektioner och om man ändå drabbas av en infektion så är förutsättningarna för läkning bättre. Om du är tvungen att åka till sjukhus så ta med dina egna inhalatorer så att de kan användas även under eventuell sjukhusvistelse.

Rökare har blivit svårare sjuka av coronaviruset, passa på att sluta röka!

Eftersom pollensäsongen är igång ska pollenallergiker ta sina mediciner regelbundet. Dels för att minska risken för att symtomen misstolkas för luftvägsinfektion, dels för att vara optimalt behandlade i händelse av infektion. Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon som förbättras av allergimedicin är typiskt för pollenallergi, medan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla/muskelvärk talar mer för luftvägsinfektion. Vid tveksamhet kan du rådfråga Coronamottagningen.

CPAP-behandling vid sömnapné

Infektionsfria personer med sömnapné bör fortsätta använda sin behandling, till exempel CPAP eller apnébettskena. Det finns inget som tyder på att CPAP eller apnébettskena ökar benägenheten att bli infekterad eller att CPAP eller apnébettskena skulle göra dig mer sjuk om du blir infekterad.

Om du som CPAP-användare blir sjuk med symtom som gör att du misstänker covid-19 (ny hosta och feber), följ myndigheternas rekommendationer om isolering av dig själv och ditt hushåll. Vi vet inte om CPAP gör att spridning av covid-19 virus skulle kunna öka vid användning i hemmet. Man kan dock misstänka att luftflödet från din CPAP och ansiktsmask, framförallt i kombination med luftfuktare, kan föra droppsmittan vidare i sovrummet (till exempel till din sängpartner eller andra medlemmar i hushållet). Du bör tänka på denna risk när du beslutar om du ska fortsätta använda CPAP vid symtom på covid-19.

Det kan möjligen vara en fördel att öka avståndet till andra medlemmar i hushållet genom att byta sovrum. Alternativt kan du göra ett uppehåll med CPAP-behandlingen för en kort tid.

Om du har bestämt dig att fortsätta med CPAP

Varje luftvägsinfektion, särskilt med samtidig nästäppa, kan göra det svårare att använda CPAP. Om du skulle känna dig sämre under CPAP-behandlingen (till exempel mera hosta och kraftig sömnstörning), avbryt då tillfälligt CPAP behandlingen till dess luftvägssymtomen förbättras.

Om du avbryter CPAP-terapin

Att sova mer upprätt eller i sidoläge, undvika alkohol och använda apnébettskena (om du har en sådan) kan vara till hjälp som alternativ till CPAP för att minska andningsstörningar under natten under en infektionsperiod. Dina sömnapné-symtom kommer sannolikt att förvärras under infektionen, men kommer att snabbt åter förbättras när du på nytt startar med CPAP. Följ rutinhygienen: Byt maskin-filter enligt anvisningar i instruktionsboken, rengör ytor, mask och slang med ljummet vatten (plus tvål eller helst diskmedel) och tvätta händerna regelbundet. Masker och maskiner bör inte delas med andra personer.

Tänk på att ökad sömnighet i samband med tillfälligt uppehåll av CPAP-behandling i kombination med en infektion kan försämra körförmågan.

Publicerad 15.4.2020
Uppdaterad 15.4.2020