Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Handtvätt

Råd till allmänheten

  • Undvik att resa, vänligen se reseinformation från gränsbevakningen: https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang 
  • Om du varit utanför Finland i land med restriktioner ska du vara i karantän i 10 dagar.
  • Undvik folksamlingar.
  • Var noga med hygien, särskilt handtvätt.
  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma vid förkylningar, feber och andra symtom på luftvägsinfektioner tills du varit symtomfri två dagar.
  • Besök vid sjukhus, vårdinrättningar, servicehem eller äldre personers hem är begränsade.

Tvätta händerna och skydda dig mot smitta! (THL:s handtvättsråd)

Om du vill prata med någon kan du ringa kristelefonen

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen.

Telefon 09 2525 0112 (svenska)

Telefon 09 2525 0111 (finska)

Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)

Du hittar coronainformation på flera olika språk på Ålands landskapsregerings webbplats.

Publicerad 14.3.2020
Uppdaterad 15.10.2020