Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

THL:s indikationer för provtagning

Provtagning av covid-19

Målet med testningen

Enligt social- och hälsovårdsministeriets är målet med testningen att:

 • bromsa spridningen av epidemin, skydda riskgrupper och trygga den kritiska personalens tillräcklighet och hälso- och sjukvårdens kapacitet
 • effektivt spåra smittkedjor
 • skapa en så exakt bild som möjligt över epidemins förlopp för att kunna besluta om begränsningsåtgärder

Personer utan symtom provtas i särskilda fall efter bedömning av ansvarig läkare.

Alla med symtom provtas

Alla med symtom provtas, särskilt nedanstående grupper:

Läs mer om symtom och riskgrupper
Vem ska söka vård vid förkylningssymtom?
Personal i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion (Statsrådets webbplats)

 1. Alla patienter med symtom som tyder på coronavirusinfektion, särskilt:
  • alla patienter som läggs in på sjukhus med symtom som tyder på coronavirusinfektion
  • föderskor
  • äldre personer (över 70 år) och andra personer som hör till en riskgrupp
  • nära kontakter till personer som konstaterats ha coronavirusinfektion
    
 2. Alla resenärer med symtom som tyder på coronavirusinfektion:
  • efter inresa till Åland
  • efter resa utanför Finland
    
 3. Personal inom social- och hälsovården som misstänks vara smittad med coronavirus. Personen är sjukskriven under tiden tills svaret kommit.
   
 4. Personer som arbetar inom kritiska områden i samhället och misstänks vara smittade med coronavirus. Se länk till lista över yrkesgrupper som anses kritiska för samhällets funktion nedan.
   
 5. På enheter inom social- och hälsovården (sjukhus, enheter för heldygnsvård) provtas alla patienter, personal och besökare, även symtomfria om coronavirussmitta konstateras på enheten, efter smittskyddsläkarens bedömning.
   
 6. Inför vissa operationer efter bedömning av smittskyddsläkaren
   
 7. Efter smittskyddsläkarens bedömning i särskilda fall

Coronatelefonen

 • telefon 018-535 313
 • öppen vardagar klockan 8-16, helger klockan 9-15
 • är det upptaget kan du även ringa sjukvårdsupplysningen, telefon 018-538 500.
Publicerad 24.4.2020
Uppdaterad 16.6.2020