Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

THL:s indikationer för provtagning

Provtagning av covid-19

Ett covid-19-testresultat gäller för provtagningstidpunkten och är en ögonblicksbild. Ett negativt testresultat utesluter inte eventuell smitta efter provtagningen eller att infektionen håller på att utvecklas.

Målet med testningen

Enligt social- och hälsovårdsministeriets är målet med testningen att:

 • bromsa spridningen av epidemin, skydda riskgrupper och trygga den kritiska personalens tillräcklighet och hälso- och sjukvårdens kapacitet
 • effektivt spåra smittkedjor
 • skapa en så exakt bild som möjligt över epidemins förlopp för att kunna besluta om begränsningsåtgärder.

Alla med symtom provtas

Alla med förkylningssymtom provtas - se länk till information om symtom och riskgrupper nedan.

Symtomfria personer provtas inför vissa operationer och ibland efter bedömning av smittskyddsläkare.

Barn och provtagning

 • Barn med covid-19-symtom provtas men det finns vissa undantag:
  • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 14 dygnen kan man avstå från testning.
  • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till skola/dagvård efter en symtomfri dag.
  • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till skola /dagvård om det inte finns andra symtom.
  • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.
  • Om flera i samma familj har liknande symtom samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Alla familjens barn behöver inte testas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till skola/dagvård om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt.

Skolan eller dagvården har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Coronatelefonen

 • telefon 018-535 313
 • öppen vardagar klockan 8-16, helger klockan 9-15
 • är det upptaget kan du även ringa sjukvårdsupplysningen, telefon 018-538 500.

Mera information

Läs mer om symtom och riskgrupper
Vem ska söka vård vid förkylningssymtom?
Personal i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion (Statsrådets webbplats)

Publicerad 24.4.2020
Uppdaterad 27.8.2020