Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

illustration av covid-19 provrör med positivt testresultat

Provtagning av covid-19

ÅHS följer de nationella rekommendationerna från THL (Institutet för hälsa och välfärd) om provtagning av covid-19.

Kriterierna för provtagning har ändrat

Kriterierna har förändrats flera gånger sedan epidemin började och förändras igen när epidemin går över i en annan fas.

Avsikten med provtagningen är att dämpa spridningen av covid-19 och lindra epidemins följder. Därför behöver smittan upptäckas i de allvarligare fallen som kräver sjukhusvård, och även hos hälso- och socialvårdspersonal som kan sprida smittan till de sköra i samhället.  

På Åland finns ingen känd spridning i samhället än och därför har vi ännu kvar fokus på att upptäcka sjukdomen. Denna fas har våra närregioner nu lämnat. 

Stanna hemma om du känner dig förkyld

Majoriteten av de som insjuknar får lindriga symtom och provtas därför inte. Dessa förblir därför utan säker diagnos. Det viktigaste för att bromsa epidemin är att alla personer med symtom på luftvägsinfektion stannar hemma och undviker att föra smittan vidare till andra. En del kan ha covid-19, andra influensa eller ”vanlig" förkylning.

Dessa grupper provtas

I dagsläget tas prover på följande huvudgrupper:

  1. Patienter som har luftvägsinfektion eller lunginflammation och behov av sjukhusvård.
  2. De som jobbar inom hälso- och socialvården, har symtom på akuta luftvägsbesvär och har rest utanför Åland de senaste 14 dagarna. 
  3. Epidemiologisk kartläggning: Person som varit utanför Åland de senaste 14 dagarna (massexponering, mässor, konferenser) och har symtom på luftvägssymtom. Utreds individuellt.

Symtomfria personer provtas aldrig.
 

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 19.3.2020