Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Foto av utklippta pappersfigurer och coronavirus

Om karantän

Karantän enligt smittskyddslagen

Om du varit i nära kontakt med en person med bekräftad smitta ska du vara i karantän. Sjukvården utför smittspårning vid varje bekräftat positivt fall och kontaktar den smittades alla närkontakter och ordinerar karantän. 

Under karantänen följer sjukvården upp symtomutvecklingen per telefon. Avsikten är att vänta och se om en sjukdom bryter ut under inkubationstiden. Om sjukdom bryter ut blir du testad för viruset.

Man testar aldrig symtomfria, bland annat för att testet då kan vara falskt negativt. 

Om en person i en familj är försatt i karantän kan de övriga i familjen gå till skola och arbete som vanligt, men naturligtvis iaktta god hygien och vara observanta på symtom.

Ersättning vid karantän

Om du är ordinerad karantän enligt smittskyddslagen har du rätt till dagpenning för smittsam sjukdom på basen av smittskyddsläkares beslut eller A-intyg av smittskyddsläkaren.

Dagpenningen beviljas av FPA.

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Regeringens rekommendation om att stanna hemma två veckor efter att man återvänt från en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Frågor och svar om karantän

Frågor och svar om karantän på landskapsregeringens webbplats.

 

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 16.10.2020