Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Detaljbild av en handen på en sjukskötare som vaccinerar en patient.

Det här är prioritetsordningen vid coronavaccineringen

ÅHS började vaccinera mot covid-19 den 4 januari och följer den prioritetsordning som THL har fastslagit - så här ser den ut (ÅHS meddelar när det blir aktuellt för vaccinering av respektive grupp - tidsschemat är ännu öppet):

 1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covidpatienter samt personal och boende i äldreomsorgens dygnetruntvård:
  (grupperna kan vaccineras parallellt eftersom det rör sig om relativt små personalgrupper som inte ska vaccineras alla på en gång).
   
  • intensivvårdens personal

   På ÅHS innebär det personal på operation-anestesi-intensivvård.

  • personal på akutmottagning, prehospital vård samt vårdavdelningar där man vårdar personer med bekräftad eller misstänkt covid-19

   Här ingår alla läkare som deltar i jourlinjerna.

  • personal på infektionsmottagningar som vårdar bekräftade eller misstänkta fall av covid-19 samt personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som utför coronavirusdiagnostik

   Här ingår både läkare och sjukskötare som arbetar på infektionsmottagningen vintern och våren 2021, hemsjukvården och skärgårdshälsovårdare, eftersom de också arbetar med provtagning av sjuka patienter, städpersonal på enheter nämnda i punkten ovan samt på infektionsmottagningen. Här ingår inte provtagning av symtomfria patienter i screeningsyfte.

  • personal och boende på socialvårdens dygnetruntvård, dvs. institutioner och effektiverade serviceboenden, samt på socialvårdens boendetjänster.

   Man börjar med institutionerna, därefter serviceboenden. De boende prioriteras framom personal om vaccinmängden är begränsad. Därefter hemtjänst. I ”personal” ingår primärvårdens läkare, som regelbundet rondar äldreboenden. Man inriktar sig främst på de äldre. Boenden inom KST kan ingå, om i huvudsak äldre vårdas där.
    

 2. Äldre personer och personer med grundsjukdomar som ger ökad risk för allvarlig covid-sjukdom:
   
  • 80-åringar och äldre
  • 75-79-åringar
  • 70-74-åringar

   Anhörigvårdare i samma hushåll räknas in i ovanstående grupper.

  • personer yngre än 70 år med sjukdomar som märkbart ökar risken för en allvarlig covid-19-sjukdom

   Grundsjukdomar som märkbart ökar risken för en allvarlig covid-sjukdom är t.ex. kronisk svår njursvikt, svårt immunsuppressivt tillstånd (organtransplantation, akut cancerbehandling), samt svår kronisk lungsjukdom).

  • personer yngre än 70 år med sjukdomar som ökar risken för en allvarlig covid-19-sjukdom

   Sjukdomar som ökar risken för en allvarlig covid-sjukdom är t.ex. kranskärlssjukdom och cirrotisk leversjukdom.
    

 3. Övrig befolkning

För personer med grundsjukdomar bestäms vaccinationsordningen  av hur effektivt vaccinet fungerar i dessa grupper.

När det finns mera data att tillgå om de nya coronavirusvaccinerna, om försäljningstillstånd och om hur de kommer till landet, kan bedömningen av medicinska riskgrupper fortsätta. Listan kan ännu preciseras och personer med grundsjukdomar kan delas upp i flera grupper beroende på hur stor risk personen har att insjukna.

Dessutom kan prioriteringslistan preciseras både för social- och hälsovårdspersonal och övrig befolkning.

Publicerad 11.1.2021
Uppdaterad 13.1.2021