Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare tar emot i receptionen på hälsocentralen. En annan sjukskötare talar i telefon.

Boka alla besök till hälsocentralen och laboratoriet i Mariehamn

Hälsocentralen i Mariehamn inför tidbokning för alla jourbesök. Detta görs på grund av coronaviruset covid-19. Systemet med kölapp upphör. 

Även laboratoriet i Mariehamn tar endast emot bokade patienter. Boka via webbtidbokningen eller telefon 018-535 282.

Detta gäller tillsvidare.

Publicerad 15.3.2020
Uppdaterad 9.4.2020