Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Närbild av dukat restaurangbord

Besökte du Nautical den 11 december?

Om du besökte restaurang Nautical fredagen den 11 december från kl. 18.00 och framåt bör du vara extra observant på förkylningssymtom. Kontakta ÅHS genast vid symtom, även lindriga. 

En person med bekräftad infektion har denna tid besökt restaurang Nautical. Det aktuella sällskapet är kontaktat och risken är därmed liten för övriga gäster.

För mera information vänligen se ÅHS samlade information om coronapandemin.
 

Publicerad 17.12.2020
Uppdaterad 17.12.2020