Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronavirus

Beredskap för kommuner, verksamheter inom socialvård samt färjetrafik

Här hittar du samlad information om olika verksamheters och organisationers beredskap för coronavirussjukdom covid-19:

  • Social- och hälsovårdsministeriet: Beredskapen för coronaviruset i kommunerna och sjukvårdsdistrikten
  • Kommuner, kommunförbund, verksamhetsenheter inom socialvård - förtydligad info från Ålands landskapsregering
  • Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha covid-19 infektion

Se rubriken Bilagor härintill.

Publicerad 9.3.2020
Uppdaterad 9.9.2020