Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronavirus

Beredskap för coronavirus

Här hittar du samlad information om olika verksamheters och organisationers beredskap för coronavirussjukdom covid-19:

  • Social- och hälsovårdsministeriet: Beredskapen för coronaviruset i kommunerna och sjukvårdsdistrikten
  • Kommuner, kommunförbund, verksamhetsenheter inom socialvård - förtydligad info från Ålands landskapsregering
  • Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha covid-19 infektion

Se rubriken Bilagor härintill.

Publicerad 9.3.2020
Uppdaterad 3.7.2020