Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Upphandlingar under handläggning

Slutförda upphandlingar

  • Upphandling av förbandsmaterial

    Upphandlingen gäller anbud på leverans av förbandsmaterial för dels den egna verksamheten, men dels även för Ålands Gymnasium, samt för Mariehamns stad (Trobergshemmet), Kommunalförbundet för De Gamlas Hem och Saltviks kommun (Sunnanberg), sistnämnda under förutsättning att Saltviks kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet. Avtal upphandlas för perioden 1 mars 2017 ? 29 februari 2020, med option om förlängning av le-veransavtalet med ytterligare ett år.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingsavdelningen
upphandling@ahs.ax

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centrallagret
lagret@ahs.ax

Centrallagret,
Lagerchef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online