Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

  • Upphandling av röntgenutrustning

    Anbud begärs in för inköp av röntgenutrustning till Ålands hälso- och sjukvård. Utrustningen kommer att placeras på Radiologiska kliniken inom Ålands hälso- och sjukvård.
    Utrustningen kommer att användas för många olika slags patienter, t ex thorax, rygg, höft och knä samt axel. Stor vikt läggs vid trauma riktat mot det perifera skelettet , dvs armbåge- handled- hand respektive knä-fotled- fot. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop, adress: http://www.e-avrop.com. Förfrågningsunderlaget fylls i digitalt i e-Avrop och lämnas in. Registreringen i e-Avrop är gratis.

  • Upphandling av maskinell dosdispensering

    Upphandling av maskinellt dosdispenserade läkemedel finns utannonserad på e-Avrop. Anbudsförfrågan inbegriper köp av tjänster för maskinellt dosdispenserade läkemedel. Målgruppen för tjänsten är personer som nu får sina läkemedel manuellt dispenserade av sjukvården på Åland. Upphandlingen genomförs i samarbete med äldreomsorgen inom Mariehamns stad och Oasen boende- och vårdcenter. Anbudsförfrågan fylls i digitalt i e-Avrop och även bilagorna administrativa föreskrifter och avtalsförslag, finns att hämta i e-Avrop. För att komma åt förfrågningsunderlaget måste leverantören registrera sig. Registreringen i e-Avrop är gratis och görs i e-Avrop adress: http://www.e-avrop.com.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingsavdelningen
upphandling@ahs.ax

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centrallagret
lagret@ahs.ax

Centrallagret,
Lagerchef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online