Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

  • Upphandling av konsulttjänster för upphandling av vårdinformationssystem

    Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har startat ett projekt vars syfte är att upphandla ett nytt vårdinformationssystem (VIS). ÅHS nya VIS ska tillgodose verksamhetens nuvarande och framtida behov av IT-stöd inom både primärvården och specialsjukvården. Upphandlingen av VIS kommer att ske genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog (KPD). ÅHS upphandlar nu expertstöd för projektet. Behov av extern konsult finns från och med 2020 och fram till slutet av år 2021. Konsultens uppgift är att via projektets olika grupper och områdesansvariga, fånga upp organisationens behov och formulera dessa till stingenta krav, samt strukturera detta i ett anbudsunderlag. Konsulten ska ansvara för att hålla ihop hela anbudsunderlaget fram till den slutliga versionen av anbudsunderlaget. Konsulten kommer att i viss mån även vara engagerad i utformningen av minikrav. Under upphandlingsprocessen ska konsulten processleda dialogen med leverantörerna.

    Handlingarna finns att hämta via www.e-Avrop.com. Registrering i e-Avrop är gratis.

  • Upphandling av tjänster för tjocktarmsscreening

    Upphandlingen omfattar leverans av tjänster för tjocktarmcancerscreening för alla ålänningar från och med 60 års ålder till och med 74 års ålder. Syftet är att följa det screeningsprogram som Cancerföreningarna i Finland följer med sina pilotscreeningar i Finland. Ramavtal upphandlas för perioden 2020-2024.

    Förfrågningsunderlaget finns publicerat elektroniskt på e-Avrop. För att hämta förfrågningsunderlaget behöver anbudsgivare registrera sig i e-Avrop, adress: http://www.e-avrop.com. Registreringen är gratis.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingsavdelningen
upphandling@ahs.ax

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centrallagret
lagret@ahs.ax

Centrallagret,
Lagerchef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online