Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

  • Upphandling av kaffe, te och kakao

    Ålands hälso- och sjukvård upphandlar leverans av kaffe, te och kakao för dels den egna verksamheten, men även för Ålands landskapsregering/ Verkstads- och lagerenheten, Ålands landskapsregering/ Personal- och kommunikationsenheten, Ålands folkhögskola, Ålands gymnasium, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt Högskolan på Åland med en avtalstid på två år med en option på eventuellt två år till.

    Upphandlingen är en upphandling över EU:s tröskelvärde och finns annonserad på HILMA och e-Avrop. Anbud ges in elektroniskt via e-Avrop. Adressen är http://www.e-avrop.com. För att kunna lämna anbud måste leverantören registrera sig i e-Avrop. Registreringen är gratis. Upphandlingen finns utannonserad under Ålandsportalen; Ålands hälso- och sjukvård. Kontakta upphandlingsavdelningen vid ÅHS, om ni behöver hjälp.

Upphandlingar under handläggning

Slutförda upphandlingar

  • Upphandling av matvagnar

    Upphandling av 10 st matvagnar för färdiga portionsbrickor till Ålands hälso- och sjukvårds centralkök. Vagnarna ska lämpa sej till Cook-Serve verksamhetsprincipen med uppvärmnings- och kylteknik som fungerar med konvektionsteknik och finns i vagnarna. Anbud begärs även in för portionsbrickor. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. För att hämta underlaget krävs en registrering i e-Avrop. Registreringen är kostnadsfri.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingsavdelningen
upphandling@ahs.ax

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centrallagret
lagret@ahs.ax

Centrallagret,
Lagerchef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online