Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

 • Upphandling av laboratoriematerial

  Anbud begärs in på leverans av laboratoriematerial för dels den egna verksamheten, men dels även för Högskolan på Åland och Ålands gymnasium med en avtalstid på tre år med en option på eventuellt ett år till. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop och anbud lämnas in digitalt via e-Avrop. För att kunna hämta förfrågningsunderlaget och fylla i det måste en leverantör registrera sig på e-Avrop. Registrering i e-Avrop är gratis. Adressen till e-Avrop är: https://www.e-avrop.com

 • Upphandling av röntgenutrustning

  Ålands hälso- och sjukvård upphandlar leverans av röntgenutrustning för den egna verksamheten. Avtal upphandlas för perioden 1 juli 2019 ? 30 juni 2020.

  Upphandlingen sker via öppet upphandlingsförfarande och annonseras som en upphandling över EU:s tröskelvärde i det officiella annonsorganet HILMA och i e-Avrop. Förfrågningsunderlaget finns publicerat i e-Avrop och anbud lämnas in elektroniskt via e-Avrop. Leverantör kan registrera sig kostnadsfritt på e-Avrop; http://www.e-avrop.com

Slutförda upphandlingar

 • Upphandling av matvagnar

  Upphandling av 10 st matvagnar för färdiga portionsbrickor till Ålands hälso- och sjukvårds centralkök. Vagnarna ska lämpa sej till Cook-Serve verksamhetsprincipen med uppvärmnings- och kylteknik som fungerar med konvektionsteknik och finns i vagnarna. Anbud begärs även in för portionsbrickor. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. För att hämta underlaget krävs en registrering i e-Avrop. Registreringen är kostnadsfri.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingsavdelningen
upphandling@ahs.ax

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centrallagret
lagret@ahs.ax

Centrallagret,
Lagerchef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online