Välkommen till Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Vi ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Aktuellt

Gå till arkivet »

Aktuellt under året

Gå till arkivet »

ÅHS elektroniska anslagstavla >>


Hälso- och sjukvård på Åland


Primärvård
Till primärvården hör  hälsocentraler, hälso- och sjukvårdsmottagningar samt hemsjukvården.
Även företags- och personalhälsovård, hälsofrämjande hembesök till äldrelivsstils- och diabetesmottagningen samt preventivmedelsmottagningen är en del av primärvården.

  • Hälsocentraler: I Mariehamn och Godby finns hälsocentraler med läkarmottagning som har hand om den allmänmedicinska hälso- och sjukvården på Åland.
  • Hälso- och sjukvårdsmottagningar : Hälso- och sjukvårdmottagningarna som finns i de flesta åländska kommuner har hand om sjukvård, mödra- och barnrådgivningen, samt hemsjukvården. Läkare besöker mottagningarna regelbundet. Mottagningar finns också för företags- och personalhälsovård, skolhälsovård och studerandehälsovård. Till de äldre (75 åringar) görs hälsofrämjande hembesök. 
  • Projekt Tobakskampen
    Primärvårdskliniken handhar projektet "Tobakskampen" som finansieras av Ålands landskapsregering med Paf-medel. Projektet pågår till 31.12.2018.
    Målsättningen är att erbjuda professionell hjälp till tobaksanvändare att sluta använda tobak samt att jobba förebyggande inom skolhälsovården. Läs mer om Tobakskampen >>

     

Specialsjukvård
Specialsjukvården omfattar specialistmottagningar och vårdavdelningar som finns på sjukhusområdet i Mariehamn.

Tandvård
ÅHS erbjuder tandvård för barn och ungdomar upp till 28 års ålder och för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl.

Geriatri
Rehab och geriatri hör till medicinkliniken och handhar medicinsk rehabilitering, vård och rehabilitering av äldre samt palliativ vård.

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Webbtidsbokning allmänMammografins webbtidsbokningOperationskoordinator kontaktuppgifter
Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Endast de som har arbetsrelaterad orsak har tillgång till journaluppgifter om dig. Det betyder även att ingen obehörig får ta del av uppgifterna i din patientjournal utan ditt samtycke. 

 

Strax Online