Inför ditt besök

Vi vill alltid erbjuda dig god service - oavsett om du kommer till ÅHS som patient eller för att besöka en närstående.

Som patient
Vid sjukhusets vårdavdelningar undersöker, vårdar och rehabiliterar vi patienter som antingen behöver krävande vård eller kontinuerlig observation. I regel varierar vården på avdelningen från ett dygn upp till flera veckor. 

När du kommer till ÅHS som patient har du ofta redan varit i kontakt med den mottagning/avdelning du skall besöka. Då har du fått information om det är något speciellt du behöver tänka på inför besöket. Om du har ytterligare frågor kan du läsa mer under respektive avdelningssida eller kontakta avdelningen per telefon.

Som en del av deras utbildning deltar ibland studerande i vården under handledning av personal från ÅHS.

Vårdgaranti
Inom Ålands hälso- och sjukvård gäller vårdgaranti som du hittar under Läs mer i listen till höger.
Det innebär att varje enskild patient inom rimlig tid ska få nödvändig kontakt med hälso- och sjukvårdsutbildad personal och att vården påbörjas inom vissa tidsgränser.
Vårdgarantin berör i detta skede inte tandvården.

Inom primärvården ska du som patient vardagar under tjänstetid omedelbart få kontakt med hälsocentralen. Om en bedömning inte kan göras vid första kontakten ska det ske senast tredje vardagen.
Inom skälig tid, dock inom tre månader, ska medicinskt nödvändig vård, ordnas.

Inom den specialiserade sjukvården ska bedömningen av vårdbehovet inledas senast inom tre veckor från det remissen anlände, och vården ordnas inom skälig tid, dock inom sex månader.
Inom psykiatrin för barn och unga ska vård ordnas inom tre månader.

I de fall där ÅHS inte har möjlighet att ge vård inom utsatt tid kan vården ordnas på annat sätt utan extra kostnad för patienten. ÅHS ersätter inte annan vård som patienten sökt på eget initiativ.

Som besökare
Anhöriga, vänner och barn är välkomna på besök. Besökstiderna varierar mellan de olika avdelningarna. Patientens hälsotillstånd avgör om besöken behöver begränsas.

Det är tillåtet att ta med sig blommor till vårdavdelningarna, men undvik starkt doftande blommor.

Om du själv har, eller nyligen har haft, någon smittosam sjukdom ska du alltid kontrollera med vårdavdelningen om du kan komma på besök. För känsliga patienter kan även en lindrig smittosam sjukdom påverka tillfrisknandet negativt.

Allmänt
Reception
I respektive reception kan du anmäla dig eller fråga om hjälp - både när du kommer på besök och när du ringer till vår växel.

Parkering
För besökare och patienter finns parkering i anslutning till ÅHS verksamheter. Kom ihåg att använda dig av din P-skiva eftersom parkeringen är tidsbegränsad.

Värdesaker
Eftersom sjukhuset är öppet för alla finns det alltid risk för stölder. ÅHS ansvarar inte för de värdesaker du har med dig. Om du läggs in akut är det bra om de närstående tar dina värdesaker med sig hem.

Lunch/middag
På Ålands centralsjukhus kan besökare köpa gästkupong för att äta lunch/middag i personalens matsal. Gästkupongerna kan köpas i informationen/växeln där de även kan visa dig vägen till matsalen.
Veckans matsedel finns på avdelningarnas anslagstavlor.

Matsalen vid Ålands centralsjukhus har öppet alla dagar kl. 11.15-14.30. Om du som anhörig vill äta middag kan du beställa mat från matsalen till avdelningen. Beställningen bör då göras innan kl. 15.00. Tala med personalen så hjälper de dig. 

Sjukhuscafé
Strax innanför huvudentrén vid sjukhuset finns café Lillkringlan som har öppet må-to kl. 8-15 och fre kl. 8-13.

Bibliotek
Patientbibliotek med dagstidningar och ett urval böcker finns i sjukhusets källarvåning. Fråga i informationen.

Sjukhuspräst
Sjukhusprästen kan nås på telefon 018-535 140.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 

Läs merÄr du bosatt utanför Åland?

Fyll då på förhand i dina patientuppgifter på denna blankett och ta med den vid ditt besök:
Blankett-patientuppgifter (pdf)


Are you visiting the Aland Islands?

Please use this form to fill in you personal patient information in advance. Bring the form with you when you visit us:
Form-patient_information (pdf)


Strax Online