Barn– och ungdomskliniken

På barn- och ungdomskliniken utreder och behandlar vi barn och ungdomar som är i behov av specialiserad sjukvård. På kliniken finns en mottagning, en avdelning, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) samt ätstörningsmottagningen Treat. I menyn till vänster hittar du mer information om våra verksamheter.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar människor med många olika yrken. Här finns t.ex. läkare, sjukskötare, barnskötare, musikterapeut, psykolog och socialkurator. Vi samarbetar med andra kliniker på sjukhuset och jobbar mycket tillsammans med bl.a. talterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeuter och dietister. På kliniken finns också en lekterapeut som är anställd av Rädda Barnen på Åland.

Med jämna mellanrum har vi också specialistläkare inom reuma, ortopedi, neurologi och kirurgi på mottagningen. Om det behövs remitterar vi barn och ungdomar för vård utanför Åland.

I BUF-teamet har vi samlat många yrkesprofessioner. Teamet utreder barn som har en fysiskt, psykiskt, kommunikativt eller intellektuellt nedsatt funktionsförmåga. På kliniken finns också ett antal mindre team som arbetar med specifika svårigheter eller sjukdomar. 

Samarbete för ett helhetsperspektiv
För oss är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv i vården av barn och ungdomar. Det betyder att vi tänker på både den fysiska och psykiska hälsan, men också på hur barnets sociala situation ser ut. Vårt samarbete med daghem, skolor och kommunernas socialvård är därför en viktig del av vården.

Du som förälder är viktig
Vårt mål är att varje barn och ungdom ska få så bra vård som möjligt. För att vi ska lyckas med det har du som förälder en viktig roll. Vår ambition är att bidra med tydlig information och nödvändig kunskap så att du kan stöda och hjälpa ditt barn på bästa sätt. Det kan innebära att vi berättar om t.ex. vilka behandlingar som finns och hur de fungerar, om vilka hjälpmedel som kan vara till nytta eller om vad som är viktigt att tänka på när du bemöter barnet.

När ett barn har separerade föräldrar skickar vi kallelser, blanketter, utlåtande och annan information endast till den adress där barnet är skrivet. Om barnet bor hos dig - kom ihåg att ge informationen vidare till barnets andra förälder. Om barnet inte bor hos dig - försäkra dig om att du får informationen från den andra föräldern.

Din rätt som patient
Vi planerar alltid vården tillsammans med barnets vårdnadshavare. Som barn eller ungdom har du rätt att säga din åsikt och ha önskemål om den vård som ordnas för dig. Du har även rätt att be att information stannar endast mellan dig och personalen.

Välkommen till oss på barn- och ungdomskliniken!
Kontakt

Barn och ungdomsmottagningen
Telefon: 018–535 340

Tack vare vårt telefonsystem kan du ringa oss alla dagar kl. 8-10.30 och lämna ett ringbud - vi ringer sedan upp dig vid ett senare tillfälle!

För att få en tid till läkarmottagningen krävs remiss från t.ex. hälsocentralen, barnrådgivningen eller skolhälsovården.

Obs!
Rådgivningssamtal hänvisas till sjukvårdsupplysningen
Telefon: 018-538 500

Förnya ett recept
För barn under 10 år gör du en förnyelsebegäran för receptet via Mina Kantasidor med dina egna koder. Om ditt barn har fyllt 10 år är du välkommen att ringa till oss på mottagningen. Du kan också göra en förnyelsebegäran av recept via apoteken.

Barn- och ungdomsavdelningen
Telefon: 018–535 362
helst inte under ronden (09.00-11.00)
Fax: 018-535 465
barnavd@ahs.ax

Habiliteringskoordinator
Telefon: 018–538 625

Lekterapeut
Telefon: 018–535 154 eller 0457-529 1122

Klinikchef
Christian Johansson

Avdelningsskötare
Miisa Weuro


Läs mer

Intressanta länkar:


Strax Online