Barn– och ungdomskliniken

Barnens bästa är alltid det viktigaste för oss vid barn– och ungdomskliniken. Vi utreder, behandlar och följer upp alla barn under 18 år som är i behov av specialiserad sjukvård.

Vårt mål är att barnen ska få komma hem så fort som möjligt. Vid behov besöker vi även de kroniskt sjuka i hemmet.

Remiss
Barnen kommer till oss med läkarremiss och i enskilda fall efter telefonkontakt med mottagningssköterskan eller barn- och ungdomsavdelningens personal.

Våra arbetsuppgifter
På avdelningen har vi plats för 10–12 patienter samtidigt, med olika behov av sjukvård.

  • Barnmedicinska- och kirurgiska sjukdomar: för tidigt födda, infektioner, andningsstörningar, hjärtsjukdomar, magproblem, cancersjukdomar, neurologiska sjukdomar
  • Psykosomatiska sjukdomar: framför allt anorexi

Vi som jobbar här
Här arbetar två barnläkare. Vi har också tillgång till konsulterande barnkirurg, barnneurolog samt barnreumatolog.

Vår socialkurator står också till tjänst och hjälper familjerna:

  • i frågor som rör familjernas ekonomiska ersättning under arbetsfrånvaro
  • vid ansökan om vårdbidrag/specialvårdspenning
  • samordnar med dagvård, skola, omsorgen etc

Lekterapi
Vår lekterapi erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta rädsla och utsatthet genom lek och skapande. I lekterapins sjukhusrum kan barnet utsätta dockor och kramdjur för både sprutor, operation och bandage. Leken är en trygg värld där barnet kan bearbeta sina upplevelser från sjukhusvistelsen.

Öppet 
Barn- och ungdomsavdelningen
Fri besökstid

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Dokument

Förstoppning hos barn
- Långvarig förstoppning hos barn över 1 års ålder (pdf)
- Bajsschema (pdf)

Vården av nyfödda
- Screening av ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda

Kontakt

Barn och ungdomsmottagningen
Telefon: 018–535 340
måndag–torsdag
kl. 08.00-09.00
samt
måndag kl. 12.30–13.30
torsdag kl. 12.30–13.30

barnpkl@ahs.ax

Barn- och ungdomsavdelningen
Telefon: 018–535 362
helst inte under ronden (09.00-11.00)
Fax: 018-535 465
barnavd@ahs.ax
Obs!
Rådgivningssamtal hänvisas till sjukvårdsupplysningen
Telefon: 018-538 500

Läkarmottagning
För att få en tid till läkarmottagning krävs remiss från primärvården.

Habiliteringskoordinator
Telefon: 018–538 625

Lekterapi
Telefon: 018–535 154

Klinikchef
Christian Johansson

Avdelningsskötare
Miisa Weuro


Läs mer

Intressanta länkar:


Strax Online