Avdelning 2b

Rehabiliteringsmedicin, heldygnsvård

  • rehabilitering efter internmedicinska och allmänkirurgiska tillstånd
  • subakuta utredningar
  • medicinsk rehabilitering

Avdelning 2b har 4 patientplatser.

Remiss
Intagningen till avdelningen är alltid planerad utifrån en klar rehabiliteringsmålsättning som framgår av remissen.

Nyinsjuknade patienter som remitteras från medicinska och kirurgiska avdelningar prioriteras. Rehabiliteringen sker enligt en individuell plan där patienten är delaktig. De anhöriga och patientens övriga nätverk kan också vara med vid planeringstillfällen om patienten vill det. Alla patienter har en egenskötare som är sjukskötare eller primärskötare/närvårdare.

Vi som jobbar här
Här arbetar läkare, sjukskötare, primärskötare/närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden. Vi har även konsulter i neuropsykologi och psykiatri.

Öppet
Avdelningen är öppen från måndag till fredag men har stängt under veckoslut och helgdagar. Avdelningen är stängd några veckor på sommaren och ibland några dagar i samband med längre helger.

Besökstid

Må-to
 kl. 17.00-19.00
Fredag  kl. 14.00-19.00
Helg  kl. 12.00-19.00

Här finns vi
Till slutenvårdsavdelningarna hittar du om du går till vänster då du kommer in genom stora entrén till rehabilitering och geriatri.

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Kansli
Telefon: 018-538 447

Avdelningsskötare
Åsa Olander
Telefon: 018-538 443


Notera att...
Rehabs personal inte kan handha patientärenden via
e-post! 

 


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online