Hälsofrämjande hembesök till äldre

I förebyggande syfte erbjuder vi ett hembesök till de personer som fyller 75 år. Undantaget är Mariehamn, där målgruppen är 77-åringar.

Vid hembesöket samtalar vi om hälsa, livskvalitet och vardagsliv. Vi ger råd och stöd i frågor som gäller bland annat kost, motion, hjälpmedel och trygghet i bostaden.

Målsättningen är att:

  • kartlägga behovet av insatser och utreda dolda vårdbehov  
  • skapa större möjligheter för de äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt
  • ge kunskap om vård, omsorg och sprida kunskap om hur man förebygger ohälsa
  • Informera om olika stödmöjligheter och tillsammans med respektive kommuns representant informera om social serviceformer och rättigheter
  • Stödja äldre till att vara fortsatt aktiva och informera om frivilliga organisationer.

Hembesöket tar ca 1 ½–2 timmar och är helt frivilligt och gratis. Alla har rätt till ett uppföljningsbesök efter ca 1 år.

Verksamheten sker i alla kommuner och besöken utförs i samarbete med kommunens sociala sektor. Observera att personer som bor på institution inte erbjuds hembesök.

Vi som jobbar här
En ergoterapeut ansvarar för verksamheten och utför hembesöken, vanligen tillsammans med en person från kommunens sociala sektor.

Bra att veta
Vi informerar alltid om syftet med hembesöket per brev innan vi tar kontakt per telefon för att boka in besöket.

Kontakt

Ergoterapeut
Inger Hagström
Mobil: 0457–529 1045

Säkrast anträffbar
Måndag–onsdag
kl. 08.15–09.00


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online