Patientavgifter

De tjänster som ÅHS ger sina patienter är till stora delar avgiftsbelagda.

Avgifterna inom hälso- och sjukvården är underställda åländsk lagstiftning. De regleras i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 23/2007 samt ÅFS 78/2007.

Närmare information om patientavgifter samt om högkostnadsskyddet hittar du i ÅHS Patientavgifter under Läs mer i listen till höger.

Kontakta kassan vid ekonomienheten om du har frågor om patientavgifterna.

Sena avbokningar debiteras, se "Uteblivet besök" i ÅHS Handbok för patientavgifter (länk till höger)

Kontakt

Ekonomichef
Marie Lövgren
Telefon: 018-535 165

Redovisningschef
Sofia Ahlholm

Telefon: 018-538 413

Kassa, ekonomienheten
Telefon: 018-535 163Strax Online