Patientavgifter

De tjänster som ÅHS ger sina patienter är till stora delar avgiftsbelagda.

Avgifterna inom hälso- och sjukvården är underställda åländsk lagstiftning. De regleras i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 23/2007 samt ÅFS 78/2007.

Närmare information om patientavgifter samt om högkostnadsskyddet hittar du i ÅHS Patientavgifter under Läs mer i listen till höger.

Kontakta kassan vid ekonomienheten om du har frågor om patientavgifterna.

Sena avbokningar debiteras, se "Uteblivet besök" i ÅHS Handbok för patientavgifter (länk till höger)

Kontakt

Ekonomichef
Joachim Eriksson
Tfn 018-535 165
joachim.eriksson@ahs.ax

Redovisningschef
Sofia Ahlholm Otabor
Tfn 018-538 413
sofia.ahlholm_otabor@ahs.ax


Kassa, ekonomienheten
Öppet kl. 9-12
Tfn 018-535 163

Patientfakturor
Telefontid kl. 9-14
Tfn 018-535 161,
018-538 410, 018-535 611
kund.ekonomi@ahs.axStrax Online