Geriatriska verksamheten

Geriatriska verksamhetsområdet har 50 vårdplatser fördelade på tre avdelningar med olika verksamhetsområden. Vi tar emot patienter på remiss både från övriga sjukhusavdelningar och från primärvården. Intagning sker planerat på kontorstid.

Minnesmottagningen utreder, behandlar och följer upp patienter med demenssjukdom polikliniskt. Mottagningen tar emot på remiss.

Vi som jobbar här

Här arbetar sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden, tre läkare och en socialkurator.
Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Reception, geriatri
Telefon: 018-538 452

För information om avgifter
Byråsekreterare
Christina Englund
Telefon: 018-535 353

Socialkurator
Sofia Dahlén
Telefon: 018-538 464

Överskötare
Christel Lindberg

 

 


Läs mer

Strax Online