Psykiatriska kliniken

Vi hjälper dig när du upplever att du behöver psykiatrisk rådgivning eller personliga samtal för att bearbeta dina problem.

Vid psykiska besvär:

  • Barn- och ungdomar t.o.m. 17 års ålder: kontakta barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)
  • Vuxna från 18 år: kontakta vuxenpsykiatriska mottagningen

Psykiatriska avdelningen
Vid akuta problem och utöver telefontider kan du dygnet runt ringa telefonnumret för akutpsykiatriska ärenden. Du kan även vända dig till hälsocentralerna som hjälper dig att få kontakt med psykiatrin.

Den psykiatriska avdelningen har 14 vårdplatser. Vi erbjuder behandlingar vid psykiatrisk problematik samt för alkohol- och narkotikaavgiftning.

Psykiatrisk dagavdelning
Psykiatrisk dagsjukvård är ett alternativ till heldygnsvård. Se mera info på psykiatriska dagavdelningens sida

Remiss
Vi ser helst att du kommer till psykiatrin med remiss från annan vårdinstans. Du har även möjlighet att själv ta kontakt för rådgivning eller för att boka tid till behandling eller stödsamtal. Det är även möjligt att komma direkt på eget initiativ när behoven är akuta.

Kontakt

Akutpsykiatriska ärenden/
ny kontakt
Måndag-fredag kl. 9.00-12.00
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning
Telefon: 018-535 100

Akuta ärenden övriga tider

Psykiatriska avdelningen
Telefon: 018-535 100

Barn- och ungdoms-psykiatriska ärenden
Telefon: 018-5355 (vxl)
Må, ti, to, fr kl. 10.00-11.00
BUP har flyttat till barn- och ungdomskliniken.

Psykiatriska avdelningen
Telefon: 018-535 030

Psykiatrisk dagavdelning
Telefon: 018-535 027

Klinikchef
Sirpa Mankinen
Telefon: 018-5355 (vxl)

Medicinskt ansvarig läkare
Suoma Saarni
Telefon: 018-5355 (vxl)

Överskötare
Leea Söderström
Telefon: 018-5355 (vxl)

Postadress:
Psykiatriska kliniken
PB 1091
AX-22111 Mariehamn

Besöksadress:
Doktorsvägen 1, Mariehamn


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online