Tandvårdskliniken

Vid tandvårdskliniken erbjuder vi tandvård för barn och ungdomar upp till 28 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl.

Tandvården har verksamhet i Mariehamn och i Godby.

Vi som jobbar här
I Mariehamn arbetar tandläkare, specialisttandläkare i tandreglering, munhygienist, profylaxtandskötare, tandskötare, instrumentvårdare och receptionist. I Godby finns en tandläkare och en tandskötare.

Här finns vi
I Mariehamn finns tandvården på Ålandsvägen 26 och tandvården i Godby finns vid hälsocentralen i Godby.

Jourhavande tandläkare
Ring tandläkarjouren, 018-14 600, om du får akut tandvärk. Via en telefonsvarare får du information om jourtider och vem du ska kontakta för att få en akut tandläkartid.

Avgifter
Tandvården är avgiftsfri upp till 19 års ålder.
För mer information om avgiften för tandvård efter 19 års ålder, se ÅHS Patientavgifter under Läs mer.

Kontakt

Jourhavande tandläkare
Telefon: 018-14 600

Mariehamn
Telefon: 018-538 524
E-post: tandvarden@ahs.ax

Godby
Telefon: 018-535 815
018-535 817

Tidbokning
Måndag-torsdag 
kl. 08.00-15.30
Fredag (och dag före helg)
kl. 08.00-14.00

Vik. ledande tandläkare 
Riikka Lindholm
Telefon: 018-538 522 

 


Läs mer

Patientinformation


Strax Online