Hälsocentraler

Hälsocentraler med läkar- och köterskemottagningar finns i Godby och i Mariehamn. Det är hälsocentralerna som sköter primärvården för invånarna på Åland.  

På hälsocentralerna ges vård på allmän läkarnivå och personalen arbetar ur ett områdesansvarsperspektiv, vilket innebär att varje läkare har sitt geografiska ansvarsområde.

Är du i behov av specialsjukvård remitteras du till sådan. 

Kontakt

Telefon: 018-5355 (vxl)


Sjukvårdsupplysning
Telefon: 018-538 500

Vardagar
kl. 08.00-16.00
Lördag, söndag o helgdagar
kl. 09.00-16.00

Övriga tider kontakta
ÅHS växel/information
Telefon: 018-5355 (vxl)

Klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444


Läs mer

Patientråd:

Patientinformation:

 


Strax Online