Kontakt

E-post

Allmän e-postadress är: info@ahs.ax
E-posten läses måndag-fredag.

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Via e-posten hanteras, av sekretesskäl, inte medicinska ärenden.

Tidbokningar till de olika klinikerna/avdelningarna och mottagningarna kan inte göras per e-post. Se istället kontaktuppgifterna på deras respektive sidor.


Webb

Vid frågor gällande vår webbsida kontakta vår webmaster:
webmaster@ahs.axPostadresser

Ålands hälso- och sjukvård
PB 1091
AX-22111 Mariehamn

Besöksadress

Centralkansli
Doktorsvägen 1, Mariehamn

Centralkassan

Förvaltningshuset
Doktorsvägen 1, Mariehamn

Öppettider: mån-fre kl. 9.00-12.00


 

Jourtelefoner och öppettider

 

Akutmottagningen, Ålands centralsjukhus, dygnet runt

*5355          

Sjukvårdsupplysning
Vardagar kl. 08.00-16.00
Lördag, söndag o helgdagar kl. 09.00-16.00

*538 500

 

Hälsocentralen i Mariehamn
Vardagar kl. 08.00-16.00
Öppen jourmottagning (ej tidbokad), vardagar kl 08.00-15.30
Lördag, söndag och helgdagar kl 09.00-15.30

*538 500

 

 

Hälsocentralen i Godby, mån-tor kl 08-16
övriga tider - se Hälsocentralen i Mariehamn

*535 819

 

Akutpsykiatriska ärenden/ny kontakt
dygnet runt

535 100

 

Jourhavande tandläkare 14 600

Kontaktuppgifter och öppettider till klinikerna och enheterna
finns på respektive webbsida i kolumnen till höger (se länk nedan)


Linjeorganisationen

Akutkliniken
Barn- och ungdomskliniken

BB- och gynekologkliniken
Kirurgkliniken
Laboratorieenheten
Sjukhusapoteket

Medicinkliniken:

Anestesi-, operation- och IVA-kliniken
Primärvårdskliniken
(hälsocentralerna, rådgivningarna)
Psykiatriska kliniken
Radiologiska kliniken (röntgen)
Tandvårdskliniken
Ögonkliniken
Öron-, näs- och halskliniken

Stabsorganisationen

Vårdservice
- Vårdchefens enhet
- Städenheten

- Sekreterarenheten

Personalservice
- Personalavdelningen
- Löneavdelningen
- Bostadsservice

Ekonomiservice
Ekonomienheten
- Verksamhetsstyrningen
- Ekonomiavdelningen
- IT-service
- Information/växeln

Upphandlings- och försörjningsenheten
- Upphandlingschefens kansli
- Centralköket
- Varuförsörjningen

Tekniska enheten
- Tekniska chefens kansli
- Teknisk avdelning
- Medicintekniska avdelningen
- Vaktmästeriet

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Vill du hyra ut din lägenhet till oss?
Ta kontakt med Bostadsförvaltningen!

Telefon: 018-535 432
E-post: bostad@ahs.ax
Strax Online