Länkar

Egenvård

 • Vårdguiden
  Stockholms läns landstings webbplats med information om hälso- och sjukvård. Här kan du bland annat läsa om sjukdomar, egenvård och olika vårdformer.
 • 1177.se 
  Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats för råd om vård. Här hittar du fakta och praktiska råd om sjukdomar och besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel. Texterna är skrivna av läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.
 • Terveyskirjasto
  Motsvarar svenska Vårdguiden men för finska förhållanden, enbart på finska. Sidorna upprätthålls av Finlands Läkarföbund Duodecim.
 • Gängse vård
  Motsvarar svenska Vårdguiden men för finska förhållanden, på både svenska och finska. Sidorna upprätthålls av Finlands Läkarföbund Duodecim.
 • Apoteket
  Svenska apotekets webbsidor.
 • Apteekkari.fi
  Finska apotekets webbsidor. Enbart på finska.

Övriga

Sjukhus och vårdinrättningar i Finland

Sjukhus och vårdinrättningar i Sverige

 

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online