Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen är en öppenvårdsmottagning för barn, ungdomar i åldersgruppen 0-17 år och deras familjer.

Våra arbetsuppgifter
Vi arbetar med att känna igen, bota, lindra och förebygga psykisk sjukdom hos barn och ungdomar.

Vid ett första samtal, oftast med hela familjen, görs en bedömning hur vi bäst ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Efter bedömningen påbörjas behandlingen som ser olika ut beroende på barnets/ungdomens behov. Det kan vara enskilda samtal, familjesamtal, föräldrautbildning etc.

Vi samarbetar med andra instanser som t.ex. skolpsykologer, barn- och ungdomsmottagningen och BUF-teamet. 

Föräldrautbildningen COPE är en del av vår verksamhet som hittills har förverkligats i nära samarbete med Folkhälsan.

Vi som jobbar här
På mottagning arbetar barn- och ungdomspsykiatriker, psykologer, socialkuratorer och sjukskötare. 

Ny kontakt
Fr.o.m. 19.08.2013 behövs en remiss för att komma till oss. Remissen kan fyllas i av t.ex. skolornas elevvårdspersonal, primärvårdens personal, och/eller av kommunens socialarbetare.
Remissblanketten hittar du under Läs mer till höger på sidan.

Mottagningens sjukskötare tar emot samtal enligt kontaktuppgifterna som du hittar till höger på sidan.

Bra att veta
Vi har tystnadsplikt. När ett barn far illa har vi dock lagstadgad skyldighet att anmäla detta till de sociala myndigheterna.

Här finns vi
Vi finns på psykiatriska kliniken, våning 2, på centralsjukhusområdet, Doktorsvägen 1 i Mariehamn.

Öppet
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-13.00

För akuta problem under övriga tider hänvisas till psykiatrijouren.

Kontakt

Telefon: 018-5355 (vxl)

Telefontid
Må, ti, to, fre
kl. 10.00-11.00

Akuta psykiatriska ärenden
Telefon: 018-535 100Strax Online