Rätt väg till vård

Så här hittar du rätt inom vården på Åland:

Egenvård 
Du kan hitta patientråd för de vanligaste åkommorna här på vår webbplats på avdelningarnas egna sidor. Bra sjukvårdsupplysning finns även tillgänglig på Internet - några vanliga hemsidor med tips och råd för egenvård du hitta på vår sida för länkar.

Sjukvårdsupplysningen
Här får du råd och hjälp om du blivit sjuk, skadat dig eller har andra problem med din hälsa. Vid behov får du akuttid till läkare.

Hälsocentraler
I första hand ska du alltid vända dig till närmaste hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning, vid olika sjukdomstillstånd. Undantaget är plötsliga, svåra sjukdomsattacker eller svåra olycksfall.

Inom den öppna vården finns sjukskötare och läkare som är specialister i allmän medicin. Om du behöver annan specialistvård kan du få remiss av hälsocentralläkare.

Hälsocentraler finns i Godby och Mariehamn. Hälso- och sjukvårdsmottagningar finns i de flesta kommuner på Åland.

Akutmottagning
Om du är akut svårt sjuk eller har skadat dig allvarligt ska du genast ta kontakt med eller åka till akutmottagningen vid Ålands centralsjukhus. Akuten är öppen dygnet runt.

Ambulans
Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall.

Specialsjukvård
Till specialsjukvårdens olika enheter kommer du med remiss.

Specialsjukvården är koncentrerad till området kring Ålands centralsjukhus. Här finns psykiatriska kliniken, vårdavdelningar, mottagningar och rehabiliteringsmottagning:

  • Vårdavdelning: undersöker, vårdar och rehabiliterar patienter som behöver krävande vård eller kontinuerlig observation. I regel varierar vården på avdelningen från ett dygn upp till flera veckor.
  • Mottagning: ger vård och genomför undersökningar. Vid ett mottagningsbesök träffar du din behandlande läkare, sjukskötare eller andra yrkesgrupper. Under besöket kan det också ingå laboratorie- och röntgenundersökningar. En del av dessa undersökningar genomförs innan besöket så att läkaren hinner ta del av resultaten före besöket. 

Psykiatri
Till psykiatrin kommer du oftast med remiss från annan vårdinstans. Du kan även själv ta kontakt för rådgivning eller för att boka tid till behandling eller stödsamtal.

  • Barn och ungdomar upp till 17 års ålder: kontakta Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).
  • Vuxna från 18 år: kontakta Vuxenpsykiatriska mottagningen.

Psykiatriska klinikens avdelningar och mottagningar finns i en egen byggnad vid centralsjukhusområdet.  

Tandvård
Tandvård erbjuds till barn och ungdomar upp till 19 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl. För akuta problem finns jourhavande tandläkare.

 

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Sjukvårdsupplysning
Telefon: 018-538 500

Vardagar
kl. 08.00-16.00
Lördag, söndag o helgdagar
kl. 09.00-16.00

Övriga tider kontakta
ÅHS växel/information
Telefon: 018-5355 (vxl)

Akutmottagning
Telefon: 018-5355 (vxl)

Barn- och undgoms-psykiatriska mottagningen
Telefon: 018-5355 (vxl)

Vuxenpsykiatrisk mottagning
Telefon: 018-5355 (vxl)

Jourhavande tandläkare
Telefon: 018-14600


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online