Barn– och ungdomsavdelningen

På barn- och ungdomsavdelningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar i åldern 0-17 år som är i behov av specialiserad sjukvård. Många är på avdelningen en kortare tid - t.ex. i samband med en operation - medan andra som är för tidigt födda eller har en allvarlig sjukdom behöver vara på avdelningen under en längre tid. Det finns sex vårdplatser på avdelningen.

Vård utan övernattning

Många kommer till avdelningen över dagen t.ex. i samband med en planerad operation, ett medicinskt ingrepp, en läkemedelsbehandling eller för att lära sig sköta den egna medicinska behandlingen i hemmet.

Besöken planeras in på förhand, och om det behövs kan man samtidigt få träffa t.ex. en talterapeut, en fysioterapeut, en ergoterapeut eller en dietist.

Avdelningsvård

På avdelningen vårdar vi barn och ungdomar med olika sjukdomar, t.ex. infektioner, astma, reuma, diabetes, olika typer av tumörer eller andra långvariga sjukdomar. Det kan också hända att ditt barn/du behöver vård på avdelningen efter att ha fått t.ex. en hjärnskakning, en brännskada eller varit med om en trafikolycka. Vi vårdar också nyfödda barn som är sjuka.

Vi har ett nära samarbete med Åbo universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om det behövs transporterar vi våra patienter till något av sjukhusen för högspecialiserad sjukvård.

Du som förälder är viktig

Som förälder är du viktigt både för oss och för ditt barn. Vi önskar därför att en förälder deltar i vården under hela tiden som barnet eller ungdomen vårdas på avdelningen.

Om du har svårt att kommunicera på svenska har vi ofta möjlighet att ordna telefontolk.

Bra att veta

På avdelningen finns det gratis Wi-Fi. Du kan få låna en surfplatta med internetuppkoppling, och det finns tv på alla rum.

Vi har fria besökstider. Även föräldrar och anhöriga har möjlighet att beställa lunch och middag mot ersättning.

Vi som jobbar här

På avdelningen jobbar barnläkare, sjukskötare, barnskötare, lekterapeut, sekreterare och städpersonal. Det finns också en socialkurator som ger stöd och hjälp när det behövs. Utöver det samarbetar vi med talterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter och dietister.

Alla i personalen har tystnadsplikt. Om vi är oroliga för att ett barn riskerar att fara illa är vi enligt lag skyldiga att göra en anmälan till barnskyddet.
Kontakt

Barn- och ungdomsavdelningen
Telefon: 018–535 362
helst inte under ronden (9.00-11.00)
Fax: 018-535 465

Obs!
Rådgivningssamtal hänvisas till sjukvårdsupplysningen
Telefon: 018-538 500

Lekterapeut
Telefon: 018–535 154 eller 0457-529 1122

Klinikchef
Christian Johansson

Avdelningsskötare
Miisa WeuroStrax Online