Medicinkliniken

Detaljbild arbete på endoskopinMedicinkliniken bedriver specialistsjukvård
inom e internmedicinska specialiteterna samt geriatrik och rehabiliteringsmedicin.

Kliniken ansvarar även för:

  • neurologmottagning
  • hudmottagning
  • onkolog- och hematologmottagning
  • infektionsmottagning
  • minnesmottagning
  • dietistmottagning
  • paramedicinsk mottagning

Inom kliniken finns flera kliniköverskridande verksamheter såsom paramedicin- och dietistmottagning.

 

 

 

 

 

Här arbetar även sjukvårdsbiträden
som har omsorg om inomhusmiljön.

 

Kontakt

Klinikchef
Tommy Holmström

Överskötare
Christel Lindberg

Klinikledning
Tommy Holmström
Irmeli Eriksson
Marina Härtull
Christel Lindberg
Agneta Lindberg-Sjöblom
Åsa Olander
Heidi Viktorsson

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online