IT-enheten

Våra arbetsuppgifter
Enheten ansvarar för den sammanlagda tjänsteleveransen av IT inom ÅHS, innefattande även IT-säkerhet och informationssäkerhet.

I uppdraget ingår även att driva den strategiska IT-utvecklingen och genom Åda Ab samordna gemensamma IT-satsningar för offentliga Åland.

Här finns vi
Verksamheten vid IT-enheten är koncentrerad till utrymmen i förvaltningsbyggnaden vid centralsjukhuset i Mariehamn.


 

Kontakt

IT-utvecklingschef
Emil Eriksson
Telefon: 0457 345 3194 emil.eriksson@ahs.ax


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online