PAPA-mottagningen

Varje år kallas alla åländska kvinnor till PAPA screening. Kallelserna skickas ut från 25 års ålder var 5:e år fram tills att man fyller 60 år.

Kallelserna skickas ut kommunvis under årets gång. I kallelsen finner ni er inbokade provtagningstid. Kallelserna skickas ut till samtliga kvinnor som varit skrivna på Åland i januari samma år som man har screeningsår.

Ifall du skrivit dig på Åland efter det och önskar delta i PAPA screeningen, vänligen ta kontakt med oss på mottagningen.

Om du är gravid eller ammar
Papaprovet kan tas fastän du är gravid eller ammar.
På Åland brukar papa screeningen tas i tidig graviditet på mödrarådgivningen alternativt vid efterkontrollen om man tillhör screeningåret. Vänligen avboka i dessa fall din tid till papa mottagningen om du fått en kallelse hemskickad till dig.

Om du inte är gravid och efterkontrollen är avklarad men du ammar så kan du komma på din kallelsetid till papa mottagningen som du fått hemskickad till dig.

Om du har mens vid provtagningstiden
PAPA provet tas inte under menstruationen så var vänlig och ändra din tid. Ifall du har övriga flytningar kan vi ta PAPA provet.

För dig som är 25 år
När du kommer på din första PAPA screening kommer vi även att genomföra en screening vad gäller våld i nära relationer.

Vi som arbetar här
På mottagningen arbetar hälsovårdare och barnmorskor.

Här finns vi
PAPA mottagningen finns på Ålands Centralsjukhus våning 3, på samma ställe som gynekologiska polikliniken. Du behöver inte anmäla dig före. Mottagningen är bemannad på dagtid, men med jämna mellanrum har vi även kvällsmottagning.

Kostnader
PAPA screeningen är kostnadsfri för er. Ifall du behöver ta ett kontrollprov på grund av förändringar är besöket avgiftsbelagt enligt ÅHS patientavgifter.
Uteblivna besök debiteras med 48 euro ifall du själv har bokat din tid eller bokat om din tid.

Ta kontakt
För att avboka eller ändra din tid kan du gärna använda våran mejladress papamottagning@ahs.ax eller ring oss på våran telefontid som du ser i spalten till höger.

Kontakt
PAPA-mottagningen
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–torsdag
kl. 12:00–13:00
Fredag
kl. 8:30–9:30

E-post (för avbokning och ändring av tid)
papamottagning@ahs.ax


Strax Online