Psykiatrisk dagavdelning

Psykiatriska dagavdelningen vänder sig till patienter som har behov av tätare och mer intensiv kontakt men som ändå inte behöver psykiatrisk heldygnsvård. Dagavdelningen ger psykiatrisk omvårdnad och behandling, främst via gruppverksamhet. Målet är att stödja patientens egenvårdsförmåga.

Från och med 1.8.2019 samarbetar dagavdelningen och psykiatriska rehabiliteringsmottagningen i syfte att arbeta fram ett för patienter mer ändamålsenligt upplägg för rehabiliterande vård och verksamhet (inkluderar gruppverksamhet, individuella kontakter, hembesök, socialträning etc.).Detta arbete pågår hösten 2019.

Kontakt

Telefon: 018-535 027


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online