Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) är en öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar i åldersgruppen 0-17 år samt deras familjer. Vår uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.

Ny kontakt
Det behövs en remiss för att komma till oss. Remissen kan skrivas av läkare, skolhälsovårdare, psykologer, kuratorer eller socialarbetare.

Remissblanketten hittar du i kolumnen till höger under Läs mer.

Om du har funderingar eller önskar råd så har BUP en rådgivningstelefon som du kan ringa till alla vardagar kl. 10.00-11.00 utom onsdagar. Då ringer du via ÅHS växel (018-5355*).

Om ärendet är akut kan du dygnet runt ringa till psykiatrins jourtelefon
(018-535 100).

Redan patient hos oss
Du som redan är patient hos oss ska ringa till din behandlare. Telefontiderna är alla vardagar utom onsdagar, antingen 8.15-8.45 eller 11.00-11.30. Din behandlare ger mera information om vilken tid som gäller. Du ringer till mottagningen via ÅHS växel (018-5355*).

Vid de tillfällen som personal på BUP inte kan nås, t.ex. utanför telefontiden, kan du avboka din tid via växeln. Det är viktigt att du avbokar tiden om du har fått förhinder.

Neuropsykiatri
Om det finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik ska du först ta kontakt med skolpsykologen eller barnrådgivningspsykologen. Om barnet fortsättningsvis har omfattande svårigheter efter att de insatser som den utredande psykologen rekommenderat har genomförts, kan barnet remitteras till BUP för fördjupad utredning och behandling.

Psykisk ohälsa
Vid psykisk ohälsa ska du i första hand vända dig till barnrådgivningen eller hälsocentralen. Du kan också vända dig till elev- eller studerandehälsovården (skolpsykolog, kurator eller skolhälsovårdare) som arbetar med psykisk hälsa och välmående utgående från inlärning och vardagen i skolan.

Det finns även privata aktörer inom sjukvård på Åland. De första insatserna ges via de här verksamheterna, och om insatserna inte räcker remitteras ditt barn/du vidare till BUP.

För att själv få en uppfattning om hur allvarliga svårigheterna är kan man göra en egen uppskattning med hjälp av verktyget på Mieltenterveystalo/Psykporten för Unga.

Osämja i familjen
Vid osämja i familjen och svåra hemförhållanden ska du vända dig till socialvården i den kommun du bor i eller Folkhälsans familjerådgivning.

Vilka jobbar på BUP?
På BUP jobbar barn- och ungdomspsykiatriker, psykologer, socialkuratorer, sjukskötare, psykoterapeuter, musikterapeut och sekreterare.

Vi jobbar även i nära samarbete med ergoterapeuter. Vi är också en del i BUF-teamet. Mer information om BUF-teamet hittar du i kolumnen till höger under Läs mer.

Bra att veta
Vi har tystnadsplikt. När ett barn far illa har vi dock lagstadgad skyldighet att anmäla detta till de sociala myndigheterna.

Här finns vi
Vi finns på psykiatrihuset, våning 2, på centralsjukhusområdet, Doktorsvägen 1 i Mariehamn.

Öppet
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-13.00

Om ärendet är akut kan du dygnet runt ringa psykiatrins jourtelefon (018-535 100).

Kontakt

BUP
Telefon: 018-5355 (vxl)

Rådgivningens telefontid
Må, ti, to, fre
kl. 10.00-11.00

Akuta psykiatriska ärenden
Telefon: 018-535 100

Övriga telefontider enligt överenskommelse med egen behandlare.


Förnya ett recept

För barn under 10 år gör du en förnyelsebegäran för receptet via Mina Kantasidor med dina egna koder. Om ditt barn har fyllt 10 år är du välkommen att ringa till oss på mottagningen. Du kan också göra en förnyelsebegäran av recept via apoteken.Strax Online