Palliativ mottagning

Här finns vi
Den palliativa mottagningen finns i rehabilitering- och geriatrikhuset bredvid avdelning 1.

Om palliativa vården
Palliativ vård är en helhetsvård av patienter i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling och när kontroll av olika symtom är av största vikt. Den försöker inte bara lindra fysiska symtom utan erbjuder även psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för patienter och närstående.

Palliativ vård vill tillsammans med närstående, stödja patienten att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande och livskvalitet.

 

Mål för palliativa vården
Målet är att patienten ska kunna vara hemma. För att nå denna målsättning håller vi upprepad telefonkontakt med patienten. Vi gör vårdplanering tillsammans med patienten och för stödsamtal med patienten och närstående. Läkaren gör även medicinjusteringar och skriver e-recept.

Patienten och närstående är även välkomna till mottagningen. På mottagningen kan vi förutom vårdplanering och andra samtal, ta blodprov, ge blodtransfusioner, i.v- behandlingar och mycket mer.

Handledning och stöd till andra enheter och institutioner
Mottagningen ger också konsultationer, handledning och utbildning till andra enheter och institutioner som vårdar palliativa patienter.

Kontakt

Öppettider
Tisdag och torsdag,
kl. 8.00-15.30

Tfn till mottagningen

018-538 675

Telefontid
Tisdag och torsdag
kl. 9.00-11.00

Läkare
Linda Perander

Mottagningsskötare
Annika Kowalewski
Lisbeth Vik


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online