Tobakskampen

Vi erbjuder professionell hjälp till tobaksanvändare att sluta med:

  • cigaretter
  • snus
  • cigariller
  • cigarrer
  • samt långvarigt bruk av nikotinmedel

Vi har både individuell- och gruppmottagning. Patienten/klienten kan remitteras av läkare och vårdpersonal men kan även ta kontakt direkt med Tobakskampen. Tobakskampen har hela Åland som arbetsfält.

Kolmonoxidmätning
Vi har även möjlighet att erbjuda kolmonoxidmätning av utandingsluften. Detta följs upp under behandlingens gång.

Vi som jobbar här
Tobakskampen sköts på heltid av en sjukskötare och på deltid av en ergoterapeut. Båda är diplomerade tobaksavvänjare. Tobakskampen samarbetar med lungmottagningens tobaksavvänjning.

Här finns vi
Tobakskampen har mottagning på företagshälsovården.

Besöken är avgiftsfria.

Kontakt

Tobakskampen
Sjukskötare
Tuija Danielsson
Tfn 0457 530 2037
Telefontid:
Tisdag kl. 8.15-9.00
Torsdag kl. 12.30-13.15

Ergoterapeut
Inger Hagström
Tfn 0457 529 1045
Telefontid:
Säkrast må-on kl. 8.15-9.00


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online