Psykologen vid barnrådgivningen

Psykologen vid barnrådgivningen tar emot barn under skolåldern 0-6 år och deras familjer för att stöda barnets utveckling och stärka föräldrarnas kraftresurser.

Arbetssätt
Vid ett första samtal med barnets förälder kartläggs barnets och familjens situation och en plan görs tillsammans med familjen på hur man sedan arbetar vidare. Psykologen på barnrådgivningen arbetar kortvarigt och målinriktat (ca 1-5 besök) med:
  1. Föräldrakonsultationer och vägledande samtal då barnet har svårigheter hemma, i dagvården eller i kontakten med andra barn.
  2. Utredning av barnets utveckling när barnets beteende och/eller utveckling vållar oro i jämförelse med jämnåriga.

Psykologen kontaktas när barnets omgivning behöver större förståelse för barnets styrkor och svårigheter samt en gemensam planering av stödåtgärder för att på bästa sätt stärka och stöda barnets utveckling.

Tillsammans med föräldrar görs ofta samarbete med barnrådgivning, dagvård, specialbarnträdgårdslärare och eventuella terapeuter (exempelvis talterapi eller ergoterapi) för att planera stödinsatser och stöda barnet i vardagen.

Då det finns stödbehov på längre sikt hjälps familjen att få kontakt för stöd eller fortsatta utredningar.

Ny kontakt
Till psykologen kommer man i första hand efter hälsokontroll eller tidsbokning via den egna barnrådgivningens hälsovårdare. Remiss från läkare eller hänvisning från specialbarnträdgårdslärare med specifika frågeställningar kan också vara början till en kontakt.

Vid frågor kan föräldrar själva ta kontakt under telefontid tisdagar och onsdagar kl. 12-13 på tfn 018-535 655. Vid andra tider är det möjligt att lämna ringbud via telefon eller på e-post: sonja.dolke[@]ahs.ax

Bra att veta
Besöken är kostnadsfria och psykologen har tystnadsplikt. När ett barn far illa har psykologen lagstadgad skyldighet att anmäla detta till de sociala myndigheterna. Mottagningstider kl. 9-16.

Mottagning
Psykologen jobbar för barnrådgivningarna i landskapet. Mottagningen är på Mariehamns barnrådgivning, ÅHS huvudbyggnad våning 3.

Öppet
Måndag-onsdag kl. 09.00-16.00

Vid akuta ärenden kan du dygnet runt ringa psykiatrins
jourtelefon 018- 535 100).

COPE föräldrastödsgrupper startar hösten 2017
Föräldrastödsgrupp för föräldrar till barn 3-7 år startar hösten 2017. Rekommenderas varmt för familjer med krävande barn.

Cope föräldraprogrammet har tidigare varit populärt. Föräldrar har upplevt att de får hjälp och verktyg att förstå och bemöta sina barn och blir stärkta i sitt föräldraskap och att samspelet i familjen förbättras.

Via gruppen skapas kontakt och nätverk till andra föräldrar via diskussioner.

COPE-program för föräldrarmed barn i åldern 3-7 år
COPE-program för föräldrarmed barn i åldern 7-12 år

Kontakt

Psykolog Sonja Dolke
Telefon: 018-535 655,

Telefontid
Tisdag och onsdag,
kl. 12-13.


Kontakt för föräldrastöd
Info & rådgivning 
Länkar

Strax Online