Psykologen vid barnrådgivningen

Psykologen vid barnrådgivningen tar emot barn under skolåldern 0-6 år och deras familjer för att stöda barnets utveckling och stärka föräldrarnas kraftresurser.

Arbetssätt
Vid ett första samtal med barnets förälder kartläggs barnets och familjens situation och en plan görs tillsammans med familjen på hur man sedan arbetar vidare. Psykologen på barnrådgivningen arbetar kortvarigt och målinriktat (ca 1-5 besök) med:
  1. Föräldrakonsultationer och vägledande samtal då barnet har svårigheter hemma, i dagvården eller i kontakten med andra barn.
  2. Utredning av barnets utveckling när barnets beteende och/eller utveckling vållar oro i jämförelse med jämnåriga.

Psykologen kontaktas när barnets omgivning behöver större förståelse för barnets styrkor och svårigheter samt en gemensam planering av stödåtgärder för att på bästa sätt stärka och stöda barnets utveckling.

Tillsammans med föräldrar görs ofta samarbete med barnrådgivning, dagvård, specialbarnträdgårdslärare och eventuella terapeuter (exempelvis talterapi eller ergoterapi) för att planera stödinsatser och stöda barnet i vardagen.

Då det finns stödbehov på längre sikt hjälps familjen att få kontakt för stöd eller fortsatta utredningar.

Schema över arbetsgången (klicka på bilden för att se en förstoring)

Barnpsykologen arbetsgång

Ny kontakt
Till psykologen kommer man i första hand efter hälsokontroll eller tidsbokning via den egna barnrådgivningens hälsovårdare. Remiss från läkare eller hänvisning från specialbarnträdgårdslärare med specifika frågeställningar kan också vara början till en kontakt.

Vid frågor kan föräldrar själva ta kontakt under telefontiden. Vid andra tider är det möjligt att lämna ringbud via telefon eller skicka e-post. Se telefontid och kontaktuppgifter i högra kolumnen Kontakt.

Bra att veta
Besöken är kostnadsfria och psykologen har tystnadsplikt. När ett barn far illa har psykologen lagstadgad skyldighet att anmäla detta till de sociala myndigheterna. Mottagningstider kl. 9-16.

Mottagning
Psykologen jobbar för barnrådgivningarna i landskapet. Mottagningen är på Mariehamns barnrådgivning, ÅHS huvudbyggnad våning 3.

COPE föräldrastödsgrupper som stöd för småbarnsfamiljer körs kontinuerligt som ett samarbete mellan Folkhälsan och ÅHS. För info om starttidpunkter av föräldragrupper kontakta Folkhälsan). 

Kontakt

Psykolog Johanna Welander
Telefon: 018-535 655
johanna.welander@ahs.ax


Telefontid
Tisdag och onsdag,
kl. 12.15-13.

Öppet
Mån-tors kl. 8.00-16.00
Fre kl. 8-13.30

Vid akuta ärenden kan du dygnet runt ringa psykiatrins
jourtelefon 018- 535 100).

 


Kontakt för föräldrastöd
Info & rådgivning 
Länkar

Strax Online