Vårdavdelning 2: rehabilitering och geriatri

Geriatrisk rehabilitering, heldygnsvård

 • akut och planerad rehabilitering av ortopediska och neurologiska sjukdomstillstånd
 • subakuta utredningar av geriatriska sjukdomstillstånd
Här finns vi
Gå till höger efter stora entrén.

Besökstid

Må–to kl. 17.00–19.00
Fre
kl. 14.00–19.00
Helg
kl. 13.00–19.00

 

Rehabiliteringsmedicin, heldygnsvård

 • rehabiliteringsmedicin för patienter i arbetsför ålder
 • subakuta utredningar
 • medicinsk rehabilitering
 • 4 vårdplatser

Remiss
Intagningen till avdelningen är alltid planerad utifrån en klar rehabiliteringsmålsättning som framgår av remissen.

Vi som arbetar här
Läkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, primärskötare/närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden.Vi har också tillgång till sjukhuspräst.

Vi har även konsulter i neuropsykologi och psykiatri.

Besökstid

må-to
kl. 17.00-19.00
fredag kl. 14.00-19.00
helg kl. 13.00-19.00

Här finns vi
Gå till höger efter stora entrén, följ skyltarna.

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker - undvik parfym och allergiframkallande blommor.


Dagrehabilitering

 • rehabilitering för både geriatriska patienter och patienter i arbetsför ålder
 • subakuta utredningar
 • medicinsk rehabilitering
 • arbetsförmågebedömningar
 • 8 vårdplatser

Remiss
Intagningen till avdelningen är alltid planerad utifrån en klar rehabiliteringsmålsättning som framgår av remissen.

Vi som arbetar här
Läkare, sjukskötare, primärskötare/närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden.

Vi har även konsulter i neuropsykologi och psykiatri.

Här finns vi
Gå till höger efter stora entrén.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Geriatrisk verksamhet
Reception
Telefon: 018-538 452

Info om avgifter
Ekonomichef
Ulrika Österlund
Telefon: 018-5355 (växel)

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online