Sammanhållen hemvård

Landskapsregeringen antog den 15 februari 2007 målsättningar och handlingsplan för äldrevården på Åland. En av målsättningarna i planen var att hemtjänsten/hemvården och hemsjukvården skall organiseras som Sammanhållen hemvård. Detta ledde till ett projekt som startades 01.03.2011 med fyra kommuner.

Från och med 01.02.2012 blev detta en permanent verksamhet eftersom projektet givit ett gott utfall. Bl.a. färre vårdare/patient, effektivering, samhällsekonomisk vinst, ökad kunskap, mera innehållsrikt jobb, mera resurser vid palliativ vård

Syftet med sammanhållen hemvård är att möta det ökade vårdbehovet, skapa ett smidigt samarbete över gränserna mellan ÅHS och kommunerna, skapa kontinuitet och trygghet för patienterna samt ett optimalt utnyttjande av resurserna.

Hemsjukvården är allt mer specialiserad och kan sköta mera vårdkrävande patienter i hemmen för att avlasta institutionerna.

Följande vårdåtgärder kan delegeras av ansvarig läkare i kommunen till namngiven person inom hemvården/hemtjänsten:
 • subcutana injektioner
 • blodsockermätning
 • blodtrycksmätning
 • benlindning
 • lättare såromläggning
 • kateterspolning

Hemsjukvården kommer att kunna utföra vissa hemtjänstärenden istället.
ÅHS har erbjudit/kommer att erbjuda utbildningsinsatser för hemvårdens/hemtjänstens personal.

16.01.2015 är 15 av Ålands 16 kommuner med i sammanhållen hemvård.

Verksamheten är under fortsatt utveckling och olika arbetsgrupper sammansatta av kommunernas och ÅHS personal jobbar med detta.

Arbetsgrupperna har tagit fram bl.a. nedanstående material som du hittar under Läs mer till höger på sidan:

 • Avtal om sammahållen hemvård
 • Avvikelserapport
 • Akut inskrivning av patient till ÅHS
 • Checklista vid utskrivning från ÅHS
 • Vårdplanering
Kontakt

Telefon: 018-5355 (vxl)

Primärvårdens klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444
tora.woivalin@ahs.ax


Ansvarspersoner inom ÅHS dit avvikelserapporter sänds:


Marieham
Avdelningsskötare
Laila Aaltonen

Mariehamns hemsjukvård
PB 1055
22111 Mariehamn
Telefon: 018-538 455

Skärgårdskommunerna, Vårdö samt Södra Åland
Avdelningsskötare
Yvonne Skaglund

Södra Ålands hemsjukvård
Pipsvarvarvägen 2
22150 Jomala
Telefon: 018–538 418

Norra Åland
Godby hemsjukvård
PB 8
22410 Godby

Avdelningsskötare
Yvonne Skaglund
Telefon:
018-538 418Strax Online