Efter förlossningen

Efter förlossningen är kvinnan fortfarande inskriven vid mödrarådgivningen fram till att efterundersökningen är gjord. Kontrollen är viktig för att konstatera att modern mår bra och återhämtar sig som hon ska. Vi fokuserar på kvinnans mående både fysiskt och psykiskt.

Efterundersökningen görs 5-12 veckor efter förlossningen
och du träffar då en barnmorska. Vi fokuserar på ditt mående, eventuella behov av preventivmedel och en gynekologisk undersökning utförs. Om det uppstått komplikationer under förlossningen träffar du en läkare som utför den gynekologiska undersökningen samt skriver eventuella remisser och recept.

Före läkarbesöket får du en tid för samtal till din barnmorska/hälsovårdare. Du får ett FPA-intyg av barnmorskan eller läkaren som FPA kräver för fortsatt föräldrapenning. Tiden/tiderna för efterkontrollen bokas på BB innan hemfärd efter förlossningen.

Det är mycket som händer i kvinnans kropp även efter förlossningen. Barnsängstiden kallas den tid (6-12 veckor efter förlossning) då kvinnans kropp återställs efter graviditet och förlossning.

Följande sker under den tiden:

  • Smärtsamma sammandragningar kan förekomma 1:a veckan, främst hos omföderskor s.k. eftervärkar, framför allt i samband med amning.
  • Kvinnans genitalia återbildas anatomiskt och fysiologiskt till tillståndet före graviditeten.
  • En hormonell omställning sker så att bröstmjölkproduktionen och amningen etableras och stabiliseras.
  • Kvinnan återhämtar sig fysiskt och psykiskt.
  • Familjen etableras.

Källa:
ÅHS/mödrarådgivningen,
Lärobok för barnmorskor; red: Kaplan, Hogg, Hildingsson och Lundgren
Vi väntar barn, Institutet för hälsa och välfärd

Kontakt

För gravida i Mariehamn, Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö:

Mariehamns mödrarådgivning
Telefon: 018-538 517

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00

För gravida i Finström, Saltvik, Sund, Geta och Vårdö:

Godby rådgivning
Telefon: 018-535 812

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–12.30

För gravida i Brändö, Kumlinge, Föglö, Kökar och Sottunga:

kontakta hälsovårdaren i kommunen. För mer information se hälso- och sjukvårdsmottagningen för respektive kommun. 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online