Efter förlossningen


Efter förlossningen är kvinnan fortfarande inskriven vid mödrarådgivningen fram till att efterundersökningen är gjord. Kontrollen är viktig för att konstatera att även modern mår bra och återhämtar sig som hon ska. Vi fokuserar på kvinnans mående både fysiskt och psykiskt.

Läkaren gör också en inre gynekologisk undersökning för att kunna konstatera att eventuella sår har läkt och att inga tecken på infektioner finns.
Preventivmedel och bäckenbottenmuskulaturens tillstånd diskuteras. Eventuella remisser ges och medicinering ses över. Läkaren utfärdar ett intyg som FPA kräver för fortsatt föräldrapenning.

Efterundersökningen görs 5-12 veckor efter förlossningen, och består av två besök :

  • Första besöket: till hälsovårdaren/barnmorskan där vi fokuserar på kvinnans mående.
  • Andra besöket: till läkaren som gör en gynekologisk undersökning och ger dig FPA-intyget samt skriver recept och remisser vid behov. Läkarundersökningen görs oftast på mödrarådgivningen. En del av er ombeds att göra undersökningen på gynekologiska polikliniken, då får du en tid med dig när du går hem från BB.

Det är mycket som händer i kvinnans kropp även efter förlossningen. Barnsängstiden kallas den tid (6-12 veckor efter förlossning) då kvinnans kropp återställs efter graviditet och förlossning.

Följande sker under den tiden:

  • Smärtsamma sammandragningar kan förekomma 1:a veckan, främst hos omföderskor s.k. eftervärkar, framför allt i samband med amning.
  • Kvinnans genitalia återbildas anatomiskt och fysiologiskt till tillståndet före graviditeten.
  • En hormonell omställning sker så att bröstmjölkproduktionen och amningen etableras och stabiliseras.
  • Kvinnan återhämtar sig fysiskt och psykiskt.
  • Familjen etableras.

 Källa:
ÅHS/mödrarådgivningen,
Lärobok för barnmorskor; red: Kaplan, Hogg, Hildingsson och Lundgren
Vi väntar barn, Institutet för hälsa och välfärd


 
Kontakt

För gravida i Mariehamn, Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö:

Mariehamns mödrarådgivning
Telefon: 018-538 517

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00

För gravida i Finström, Saltvik, Sund, Geta och Vårdö:

Godby rådgivning
Telefon: 018-535 812

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–12.30

För gravida i Brändö, Kumlinge, Föglö, Kökar och Sottunga:

kontakta hälsovårdaren i kommunen. För mer information se hälso- och sjukvårdsmottagningen för respektive kommun. 


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online