Den blivande pappan/föräldern


DEN BLIVANDE PAPPAN/FÖRÄLDERN


Då man börjar vänta barn, börjar man också fundera på sitt eget och det gemensamma föräldraskapet. Föräldrarna tänker på sin barndom och den omtanke och kärlek de då fått. Mamman har ofta lättare att föreställa sig tiden som kommer, eftersom hon bär på barnet. Pappan/partnern kan bygga upp sitt eget faderskap/föräldraskap genom gemensamma samtal och gemensam väntan.

 • Under väntetiden kan pappan/partnern reagera med fysiska förändringar, såsom viktökning, rygg- och huvudvärk, illamående.
 • Pappan/partnern tänker på sin egen barndom, på sin mor och far.
 • Pappan/partnern funderar på hur hen kommer att vara som man och far/partner och förälder, hur partnern kommer att vara som kvinna och mor. Hur kommer hen att fungera i sin egen familj?
 • De känslor som dyker upp under väntetiden är till för att förbereda pappan för den nya situationen och uppgiften.
 • Att dela tankarna och känslorna med sin partner och med andra fäder/föräldrar stärker och uppmuntrar.
 • Det är typiskt för pappan/föräldern att under graviditeten bekymra sig för ekonomin, situationen i världen, våldet och otryggheten.
 • Rådgivningen är en plats där man kan prata om vad som helst.


Familjens gemensamma vardag ger styrka åt alla familjemedlemmar

 • Förhållandet stärks av delade upplevelser.
 • Babyn känner igen pappans/förälderns röst efter födelsen, babyn skiljer den från mammans röst. Babyn utvecklar ett eget interaktionsförhållande till pappan/föräldern, förhållandet till mamman är annorlunda.
 • Då barnet känner att det är accepterat och får kärlek av sina föräldrar, får han/hon en tydlig uppfattning om sig själv: jag är accepterad, jag är viktig för pappa, jag är viktig för mamma.
 • Då vardagssysslorna görs tillsammans eller delas i familjen på ett meningsfullt sätt, får alla familjemedlemmar tid över och ork att njuta av varandra.
 • Det tar tid att vänja sig vid en ny familjemedlem, en ny roll, nya verksamhetssätt och en ny vardag.

Man växer till förälder, man föds inte till sådan!


Bekanta dig med babyn redan under graviditeten

 • känn på babyn genom mammans mage
 • prata med babyn
 • lyssna på babyns hjärtljud, de börjar höras med blotta örat eller med en tom WC-pappersrulle omkring 26 graviditetsveckan, till en början hör du endast ett litet knackande, vibrerande hastigt ljud
 • försök bilda dig en uppfattning om hur den babyn ser ut som växer i magen
 • försök bilda dig en uppfattning om hurudan far du kommer att bli

Då babyn föds

 • ta honom/henne i famnen, smek, visa ömhet och beundran, bada babyn
 • kom ihåg, att du kan göra allt annat med babyn utom att amma; smeka, vårda, sjunga och berätta sagor, göra roliga miner, vagga, trösta och bada
 • visa kärlek för mor och barn, ni behöver alla närhet
 • visa att du uppskattar amningen, ordna tid och plats för den, motivera och uppmuntra i osäkra stunder, hjälp till att söka hjälp när det behövs
 • ordna för dig och babyn tid på tumanhand, uppmuntra mamman att ta vila och sköta om sig
 • sköt om din egen ork!
 • fördela familjens vardagssysslor, på så sätt får ni alla mera tid att njuta av varandra
 • babyns viktigaste plats är förälderns famn, barnets tillit till föräldern är en belönande erfarenhet


Källa:
http://www.hel.fi/hki/Terke/sv/H_lsotj_nster/M_drar_dgivning/Familjetr_ning/Blivande+pappan

 

 
 

 

Kontakt

För gravida i Mariehamn, Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö:

Mariehamns mödrarådgivning
Telefon: 018-538 517

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00

För gravida i Finström, Saltvik, Sund, Geta och Vårdö:

Godby rådgivning
Telefon: 018-535 812

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–12.30

För gravida i Brändö, Kumlinge, Föglö, Kökar och Sottunga:

kontakta hälsovårdaren i kommunen. För mer information se hälso- och sjukvårdsmottagningen för respektive kommun. 


Läs mer

Info för blivande pappor från Förbundet för mödra- och skyddshem


Strax Online