Radiologiska kliniken (röntgen)

Radiologiska kliniken är liten men välutrustad och modern. Årligen gör vi cirka 16.000 undersökningar.

Våra arbetsuppgifter 

 • konventionella röntgenundersökningar
 • genomlysningsundersökningar
 • ultraljudsundersökningar
 • mammografiundersökningar
 • datortomografiundersökningar

Vi tar även biopsier från olika organ med ledning av ultraljudsteknik eller med genomlysning/datortomografi–teknik.

Senan juli 2018 har ÅHS en egen magnetkamera. Väntetiden är 1-5 veckor beroende av frågeställning.

Tandröntgen (ortopantomografi) utförs på ÅHS tandläkarmottagning.

Remiss
För röntgenundersökning krävs röntgenremiss. Svaren på röntgenundersökningarna ges sedan av remitterande läkare på respektive avdelning eller mottagning.

Förberedelser
Inför vissa undersökningar tas laboratorieprover (njurfunktionsvärde, blodets koagulationsförmåga). Dessa prover bör vara tillgängliga för röntgenavdelningen vid undersökningstillfället.

Följande röntgenundersökningar kräver förberedelser:

 • ultraljud av buken
 • punktioner och dränage av olika slag
 • mag– och tarmröntgen (ventrikel-colografi)
 • datortomografiundersökningar (CT)
 • barnurografier
 • mictiocystografieer
 • anografier
 • gallblåsa
 • myelografier
 • pyelostomi
 • antegrad- och retrogradpyelografi
 • HSG, CUG

Mer information om de prover som behövs får du när du bokar din undersökning.

Eftervård
Vissa ingrepp kräver en kort tids uppföljning/eftervård genast efter ingreppet. Då kontrollerar vi puls– och blodtryck med jämna intervaller och följer med smärt– och allmäntillståndet.

Eftervården planerar vi tillsammans med våra patienter i samband med bokningen till ingreppet/undersökningen. Övervakningen sker vanligen på kirurgiavdelningen, men kan ibland även göras på mottagning.

Väntetider
I regel behöver du inte vänta längre än 15 minuter till våra "drop in" undersökningar, men undantag finns. Till exempel har svåra olyckor samt brådskande undersökningar från akuten företräde.

Övriga väntetider:

 • ultraljudsundersökningar: 2–4 veckor
 • datortomografi: 1–3 veckor

Mammografiundersökning för kvinnor som känt en knöl i bröstet utför vi inom loppet av fem vardagar efter besöket hos den remitterande läkaren.

Vi som jobbar här
Vid radiologiska kliniken jobbar läkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, röntgenskötare, avdelningssekreterare, läkarsekreterare samt sjukhusbiträde.

Öppet
Vardagar kl. 8.15–15.30
Efter kl. 15.30-16 enbart akuta fall

Här finns vi
Radiologiska kliniken finns på entréplan vid Ålands centralsjukhus. 

Beredskap
Övriga tider och veckoslut (jourtid) finns det en röntgenskötare i beredskap som kan göra brådskande undersökningar.

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Telefon:
018–535 207/535 210

Vardagar
kl. 08.15-15.30

kl. 15.30-16.00 enbart akuta fall!

Klinikchef
Kristian Eriksson
Telefon:018–535 212

Avdelningsskötare
Maria King-Bäck
Telefon: 018–535 211


Läs mer

Information om röntgen och röntgenstrålning:


Strax Online