Akut sjukvård

Det är viktigt att du vet vart du ska vända dig om du blir akut sjuk och i behov av vård.

Alarmcentralen
Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall. Du når då alarmcentralen som efter bedömning kan sända ut en lämplig sjukvårdstransport, t.ex. en ambulans eller en helikopter.

Alarmcentralen är öppen dygnet runt och ska kontaktas vid t.ex.:

  • akuta bröstsmärtor
  • svåra andningsbesvär
  • skallskador
  • medvetslöshet
  • svår akut huvudvärk
  • benbrott
  • djupa sårskador
  • större blödningar, kräkningar eller blödningar från tarmen
  • annan akut, svår sjukdom eller vid olycksfall

Akutmottagning
Vänd dig till akutmottagningen när du är sjuk eller har skadat dig och hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning inte är öppen. Akutmottagningen som ligger på sjukhusområdet i Mariehamn är öppen dygnet runt.

 

Hälsocentralens jour
Hälsocentralerna finns i Godby och Mariehamn som utöver tidbokad verksamhet även har jourmottagning under vissa tider. Se respektive hälsocentral för mer information.

Psykiatrisk mottagning
Via telefonnumret under rubriken akutpsykiatriska ärenden får du kontakt med öppenvården inom psykiatrin dygnet runt. Akuta psykiatriska ärenden tas om hand omedelbart medan icke-akuta ärenden fördelas enligt en väntelista.

Du kan även ta kontakt med psykiatriska avdelningen som är en psykiatrisk vårdavdelning. Hit kan du vända dig vid psykiatrisk problematik samt för alkohol- och narkotikaavgiftning.

Sjukvårdsupplysning
Här får du råd och hjälp om du blivit sjuk, skadat dig eller har andra problem med din hälsa. Vid behov får du akuttid till läkare. Då sjukvårdsupplysningen inte är tillgänglig kan du kontakta akutmottagningen.

Tandvård
Ring tandläkarjouren om du får akut tandvärk. Via en telefonsvarare får du information om vem du ska kontakta för att få en akut tandläkartid.

 

Kontakt

Akutmottagning
Telefon: 018-5355 (vxl)

Akutpsykiatriska ärenden/
ny kontakt
dygnet runt
Telefon: 018-535 100

Hälsocentralen
Telefon: 018-538 500

Psykiatriska avdelningen
dygnet runt
Telefon: 018-535 030

Sjukvårdsupplysning
Telefon: 018-538 500

Vardagar
kl. 08.00-16.00
Lördag, söndag o helgdagar
kl. 09.00-16.00

Övriga tider kontakta
ÅHS växel/information
Telefon: 018-5355 (vxl)

Tandläkarjour
Telefon: 018-14 600


Webbtidsbokning allmänMammografins webbtidsbokning Operationskoordinator kontaktuppgifter
Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online